Публікації 2001

Перелік публікацій та доповідей співробітників Чорнобильського центр у, представлених на конференціях і семінарах (2001 рік)  

  1. Baker R. J., A. M. Bickham, M. Bondarkov, S. P. Gaschak, C. W. Matson, B. E. Rodgers, J. K. Wickliffe, R. K. Chesser. Consequences of Polluted Environments on Population Structure: The Bank Vole ( Clethrionomys glareolus) at Chornobyl. EcoToxicology, 2001 – Vol.10, No.4, PP.211-216.
  2. Chesser, R. K., B.E. Rodgers, J.K. Wickliffe, C.J. Phillips, S. Gaschak and R.J. Baker. Accumulation of 137Cesium and 90Strontium through abiotic and biotic pathways in rodents at Chornobyl. Environmental Toxicology and Chemistry, 2001. – Vol.20, No.9. – PP. 1927-1935.
  3. Wickliffe J. K., B. E. Rodgers, R. K. Chesser, C. J. Phillips, S. Gaschak, M. Bondarkov, I. Shohaleyvitch, I. Chizhevsky, and R. J. Baker. Evaluation of radiaton-induced germline minisatellite mutations in Mus: Environmental relevance and Chornobyl / In proceedings: Society of Environmental Toxicology and Chemistry annual meeting. Листопад 2001 р .
  4. Zheltonozhsky V., Bondarkov. M., Stukin Ye. “Hot particles” of the first atomic explosions – forty years later // Reports of International Congress on the Radioecology-ecotoxicology of Continental and Estuarine Environments. Франція , 3-7 вересня , 2001 р . (Poster report).
  5. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Іванов Ю.О. Основні напрямки і попередні підсумки наукової діяльності вчених США в зоні відчуження (на прикладі Міжнародної радіоекологічної лабораторії) // Збірник доповідей Інституту ядерних досліджень НАНУ “Досвід Чорнобиля. 15 років після аварії”, – Київ, 2001 р. – с. 23-29.
  6. Носовський А.В., Осколков Б.Я., Толстоногов В.К. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Аналіз досвіду. // Бюлетень екологічного стану зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, 2001 р. – № 17.
  7. Осколк о в Б.Я. Про реабілітацію Чорнобильської зони відчуження // Бюлетень екологічного стану зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення , 2 001 р. – №18.
  8. Осколк о в Б.Я., Носовський А.В. “Про критерії екологічної безпеки об’єкта «Укриття»” // IV Міжнародна науково-практична конференція Об’єкта «Укриття», Д СП ЧАЕС, Славутич (збірник тез), листопад, 2001 р.
Previous Article
Next Article