Визначення залежності потужності дози гамма-випромінювання від висоти з використанням балонів з гелієм

Визначення залежності потужності дози гамма-випромінювання від висоти з використанням балонів з гелієм /Determination of dependence of the gamma radiation dose rate on the height using the helium cylinders