Про збірник

Науково-технічний збірник «Проблеми Чорнобильської зони відчуження» видається Чорнобильським центром за дорученням Державного агентства України з управління Чорнобильською зоною відчуження.
Тематикою збірника є представлення результатів наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт у зоні відчуження ЧАЕС, спрямованих на розроблення технологій, устаткування та приладів для поводження з радіоактивними відходами й ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вивчення складу й будови твердофазних носіїв активності ґрунту зони відчуження, трансформації форм продуктів розподілу радіонуклідного складу паливних випадань у ближній зоні ЧАЕС, просторового розподілу радіонуклідів та на вирішення інших проблем радіоекології. Велику увагу приділено медично-біологічним аспектам впливу наслідків аварії на флору, фауну та здоров’я людини, умовам праці й стану захворюваності працівників зони відчуження.
Для науковців, які працюють у галузях екології, радіоекології, атомної енергетики, радіології, радіохімії та радіобіології, а також аспірантів і студентів.
Збірник має свідоцтво про  державну реєстрацію КВ № 20395-10195 Р від 20.11.2013 р. та  ISSN 2311-2069.

Редакційна колегія:
В. В. Петрук (головний редактор)
В. М. Шестопалов (заступник головного редактора)
М. Д. Бондарьков (відповідальний секретар)
Д. А. Базика
В. Г. Бар’яхтар
О. І. Бондар
C. П. Гащак
С. І. Кірєєв
Г. Д. Коваленко
Ю. О. Кутлахмедов
Г. В. Лисиченко
Б. Я. Осколков
А. І. Савін
М. М. Талерко
Ю. О. Шибецький
 

Адреса редколегії:
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 11, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101,
ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»
Тел. (04579) 2 30 16, факс (04579) 2 81 44

З усіх питань щодо публікації матеріалів у збірнику звертатися:
Чеснокова Світлана Миколаївна
e-mail schesnokova@chornobyl.net
тел.: +38 (04579) 2 30 16

Previous Article
Next Article