Тренінг-курс для іракських учених

З 17 по 30 жовтня 2011 року фахівці Міжнародної радіоекологічної лабораторії Чорнобильського центру провели тренінг–курс для іракських учених з теми «Виконання вимірювань на рідинному сцинтиляційному спектрометрі зі застосуванням різних методів підготовки проб до аналізу»

та “Цитогенетичні методи. Флуоресцентна гібридизація in situ (FISH)”.

Метою даного тренінгу було навчання іракських фахівців сучасним цитогенетичним методам для подальшого їх використання в радіобіологічних дослідженнях, зокрема для оцінки дозових навантажень у людини.

Previous Article
Next Article