Створено Інтегровану базу даних об`єкта «Укриття»

Чорнобильський центр (Україна) і компанія IBS (Росія) завершили роботи зі створення Інтегрованої бази даних об’єкта «Укриття» (ІБДУ) – одного з масштабних проектів у рамках міжнародної програми з перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему.
6 березня 2007 р. підписано акт ведення в експлуатацію, а 16 березня в Чорнобильському центрі в Славутичі відбулася підсумкова нарада за результатами виконання проекту.
У результаті робіт, що тривали більше 2-х років, Чорнобильська АЕС одержала в користування базу даних, яка забезпечить зберігання всіх необхідних документів про стан об’єкта «Укриття» та роботи, які виконувалися на ньому після аварії. ІБДУ буде використовуватися для подальшої реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття»(ПЗЗ).
Крім зберігання всієї зібраної інформації, ІБДУ надасть можливість накопичення, обробки, зберігання та аналізу даних, які будуть надходити від всіх систем контролю об’єкта «Укриття» (ОУ), що фіксують його стан і вплив на навколишнє середовище. Ця інформація буде корисна для осіб, що приймають рішення в галузі ядерної, радіаційної та пожежної безпеки об’єкта, надасть їм можливість планувати роботи за цими напрямками з максимальним дотриманням вимог безпеки персоналу, населення й навколишнього середовища.
Використання спеціалізованого програмного забезпечення Primavera Systems Inc дозволить забезпечити підтримку процесів календарно-мережного планування, одночасну спільну роботу користувачів з єдиною базою даних за всіма проектами ПЗЗ з можливістю прогнозування змін і тим самим наблизить досягнення стратегічних цілей програми спорудження ОУ в найкоротший термін, з мінімальними витратами та з необхідною якістю.
Як відзначив у ході наради директор-координатор Чорнобильського центру Євген Гарін, «ІБДУ – унікальний проект, що охопив всі аспекти створених раніше інформаційних баз на об’єкті «Укриття». Дана база зведена в єдиний комплекс і дає можливість раціонально та ефективно користуватися нею технічним підрозділам ЧАЕС. Виконання даного проекту також являє яскравий приклад плідного міжнародного співробітництва російської й української компаній в галузі ядерної безпеки на атомних станціях».
Фахівець IBS, керівник завдання з детального проектування Сергій Міщук так охарактеризував результати проекту: «Інформаційна база даних об’єкта «Укриття» – фактично перша на ЧАЕС інформаційна система масштабу всього підприємства, і правильне її використання дозволить підняти інформаційну взаємодію між підрозділами на якісно новий рівень».
Висока надійність ІБДУ підтверджена відповідною проектною оцінкою Держатомрегулювання України, що надав рекомендації відносно доцільності подальшої інтеграції для систем, які експлуатуються на ЧАЕС і вводяться в експлуатацію з інформаційною базою даних ОУ вже зараз.

alt

alt

alt

Previous Article
Next Article