Співпраця з Інститутом проблем ядерної безпеки і радіаційного захисту (IRSN, Франція)

Замовник: IRSN, Франція

Мета: проведення спільних досліджень за темою «Оцінка впливу екологічних чинників на стан фауни ґрунтових нематод»

Відповідно до Угоди про співробітництво від 02.06.2014 р. з IRSN, Франція, у період з 30 вересня по 6 жовтня 2014 р. відбувся робочий візит представника цього інституту Кеті Лекомте, під час якого продовжено спільні дослідження за темою, проведено відбір зразків ґрунту у трьох точках ЧЗВ і в одній точці за межами зони (по 7 зразків, разом – 35). Проведено комплекс робіт щодо екстракції нематод, аналізу їх видового складу та відносної чисельності. Підготовлено зразки ґрунту для подальшої оцінки агрохімічних показників та питомої активності радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 241Am, 238,239,240Pu).
Також упродовж року, відповідно до технічного завдання попереднього договору 2013 р., було проведено аналіз вмісту радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 241Am, 238,239,240Pu) у зразках ґрунту, відібраних на 25 дослідних ділянках. Для оцінки агрохімічних показників зразки ґрунту були направлені до Чернігівського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість». За результатами оцінок було обрано дослідні ділянки 2014 р.

Previous Article
Next Article