Розробка проекту переглянутого стандарту підприємства СТП 0.08.032-2001 «Зняття з експлуатації. Комплексне інженерне та радіаційне обстеження блоку АЕС. Склад і порядок проведення».

Період: 2009р.
Замовник: ВП «Науково-технічний центр» / ДП НАЕК «Енергоатом»

Мета роботи:
приведення стандарту підприємства у відповідність з чинними нормативними і організаційно-технічними документами, з урахуванням досвіду його застосування в ВП ДП НАЕК «Енергоатом».
Основні завдання перегляду стандарту підприємства:

 • Визначити невідповідності СТП 0.08.032-2001 чинним нормативно-правовим актам України і організаційно-технічної документації ДП НАЕК «Енергоатом»
 • Узагальнити досвід застосування СТП 0.08.032-2001 ВП НАЕК «Енергоатом» при підготовці документів, організації та виконанні робіт при проведенні інженерних та радіаційних обстеженнях
 • Підготувати проект нової редакції СТП 0.08.032-2001.

Зміст роботи:

 • Збір, вивчення та аналіз інформаційних матеріалів, що відносяться до тематики стандарту та практики його застосування.
 • Виявлення невідповідностей СТП 0.08.032-2001 чинним нормативно-правовим актам України і організаційно-технічної документації НАЕК «Енергоатом».
 • Конкретизація вимог до переглянутої редакції СТП 0.08.032-2001 і узгодження їх з Замовником (при необхідності).
 • Розробка першої переглянутої редакції СТП 0.08.032-2001 та її направлення Замовникові.
 • Аналіз і систематизація отриманих відгуків, підготовка зведення відгуків по зауваженням і пропозиціям.
 • Розробка проекту другої переглянутої редакції СТП 0.08.032-2001.
 • Підготовка пояснювальної записки до проекту переглянутого СТП 0.08.032-20.
 • Ведення кореспонденції з Замовником щодо організаційним та технічним питанням виконання роботи, розсилка розроблених документів.
 • Оформлення актів здачі-прийомки робіт.

Для контактів:
Начальник відділу зняття з експлуатації АЕС
Рилов Василь Рудольфович
Тел. +38 (04579) 2 27 48
Факс: +38 (04579) 2 81 44
e-mail: vrylov@chornobyl.net

Previous Article
Next Article