Тренінг-центр з радіоекології в м. Славутич (Україна) запрошує до співпраці

Тренінг-центр з радіоекології був створений в рамках проекту МАГАТЕ UKR/9/020 в 2001 – 2004 роках на базі Міжнародної радіоекологічної лабораторії Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології, Україна.

Головною метою проекту було створення учбової матеріально-технічної бази з радіоекології в Міжнародній радіоекологічній лабораторії (МРЛ) на Чорнобильській забрудненій території і сприяння в поліпшенні вимірювальних можливостей лабораторії. МРЛ була створена в 1999 році за участі США та України для узгодження та координації досліджень навколишнього середовища у Чорнобильській зоні відчуження. Її основна мета – дослідження біологічного впливу та впливу на навколишнє середовище радіоактивного забруднення в зоні Чорнобильської аварії. МАГАТЕ надала підтримку шляхом проведення консультацій та навчання підібраного штату співробітників МРЛ і оснащення лабораторії спеціальним устаткуванням. Три штатних співробітники МРЛ були навчені проведенню радіоекологічних досліджень, радіохімії, альфа- спектрометрії проб навколишнього середовища і сучасним цитогенетичним методам на ссавцях, а також географічній інформаційній системі. При співробітництві з іншими партнерами, в основному з США і України, тренінг-центр,заснованний в МРЛ, володіє широкою програмою з радіоекології. Також були покращені  можливості МРЛ для проведення вимірювань. Тренінг-центр може вивчати реагування навколишнього середовища екосистеми Чорнобильської зони на важку аварію, пов’язану з радіоактивним забрудненням. Навчений персонал може обслуговувати центр і пропонувати спеціалізовані тренінги, а також планувати превентивні заходи проти розповсюдження радіонуклідів через водні шляхи і живу природу, мінімізувати радіологічні наслідки у разі потенційних аварійних викидів в майбутньому. На сьогоднішній день тренінг-центр МРЛ  обладнаний належним чином і пропонує навчання на міжнародному рівні. (програму навчання див. нижче (Додаток 1))

alt alt alt alt

За час існування центру проведено наступні тренінги:

 1. Регіональні семінари МАГАТЕ з підготовки інструкторів для моніторингу під час ядерних або радіологічних аварій. У семінарі взяли участь:
  • 24 – 28 травня 2004р. – 25 делегатів з 17 країн Центральної Європи
  • 28 травня – 4 червня 2005р. – 37 делегатів з Ядерного товариства Угорщини
  • 14 – 18 травня 2007р. – 13 делегатів з Південно-Східної Азії
 2. Міжнародний науковий семінар “Викиди шкідливих речовин в повітря та їх розповсюдження в антропогенних і природних екосистемах” – 20 – 23 вересня 2005р. – організовано Фондом цивільних досліджень і розвитку США (CRDF).
 3. Участь в навчанні :
  • Молдова – 1 учасник, 21 листопада – 21 грудня 2004 р. Рідинний сцинтиляційний аналіз.
  • Білорусь – 2 уасники, 24 жовтня – 24 листопада 2005 р.; 2 учасники – 30 січня – 30 лютого 2006р. Сучасні радіаційно-аналітичні методи, які використовуються для аналізу вмісту радіонуклідів в пробах навколишнього середовища.
  • Азербайджан – 2 учасники, 28 листопада – 28 грудня 2005 р.; 1 учасник, 29 травня – 29 червня 2005 р. Визначення радіонуклідів в пробах радіоактивних відходів і навколишнього середовища із застосуванням радіохімічних і спектрометричних процедур.
  • Ірак – 2 учасники. Альфа-, бета-спектрометрія. Радіохімічні аналізи.
  • Ірак –2 учасники, 3 – 17 березня 2008 р. Дослідження радіоактивного забруднення деяких будівельних матеріалів на ядерних і дослідницьких атомних реакторах.
  • Білорусь – 1 учасник, 3 березня – 2 травня 2008 р. Сучасні радіаційно-аналітичні методи, які використовуються для аналізу вмісту радіонуклідів в пробах навколишнього середовища.
  • Ірак – 27 учасників, 7 – 23 червня 2008 р. Характеристика ядерних установок і проектний менеджмент: використання методики MARSIMM.
  • Білорусь – 1 учасник, 01 листопада – 01 грудня 2009 р. Рідинно-сцинтиляційний аналіз.
  • Білорусіь – 1 учасник, 01 листопада – 31 декабря 2009 р. Cучасні методи аналізу радіонуклідів в пробах навколишнього природного середовища.
  • Білорусь – 4 учасники, квітень 2010 р. Методика визначення питомої активності 238-240Pu і 90Sr в пробах навколишнього середовища із застосуванням селективних сорбентів.
  • Білорусь – 1 учасник, 01 листопада 2009 р. – 15 січня 2010 р. Сучасні методи аналізу радіонуклідів в пробах навколишнього природного середовища.
  • Ірак – 4 учасникиі, 17.10.2011 р. – 30.10.2011 р. Виконання вимірювань на рідинному сцинтиляційному спектрометрі із застосуванням різних методів підготовки проб до аналізу та цитогенетичні методи. Флуоресцентна гібридизація in situ (FISH).
  • Ірак – 3 учасники, 14.11.2011 р. – 27.11.2011 р. Аналіз гамма-випромінюючих радіонуклідів напівпровідниковим детектором із застосуванням програмного забезпечення Genie 2000.
  • Австрія – представники компанії «HOTZONE SOLUTIONS GROUP BV», 6 учасників, 26.09.2011 р.-30.09.2011 р. Радіаційний захист персоналу на територіях, забруднених радіоактивними речовинами.
  • Австрія – представники компанії «HOTZONE SOLUTIONS GROUP BV», 6 учасників, 16.04. 2012 р.- 20.04.2012 р. Оцінка радіаційної обстановки на радіоактивно забрудненій території.
  • Ірак – 5 учасників, 07.05.2012 р. – 20.05.2012 р.. Передчасна конденсація хромосом.
  • Ірак – 3 учасники, 10.05.2012 р.-25.05.2012 р. Альфа – спектрометрія з підготовкою проб методом електроосадження.
  • Австрія – представники компанії «HOTZONE SOLUTIONS GROUP BV», 4 учасники, 17 – 19.09.2012 р. Можливості випробування захисних покриттів в умовах Чорнобильської зони.
  • Австрія – представники компанії «HOTZONE SOLUTIONS GROUP BV», 4 учасники, 22 – 26.10.2012 р. Радіаційне обстеження територій з пошуку і виявленню ділянок, забруднених радіоактивними речовинами.
  • Ірак – 5 учасників, 15 – 29.10.2012 р. Метод диференціального фарбування хромосом.
  • Ірак – 7 учасників,08.04. – 12.04.2013 р. Гамма-спектрометрія та вимірювання сумарної альфа-, бета- активності.
  • Міжнародний – 60 учасників (представники України, Білорусі, Польщі, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Франції, Чехії, Великобританії, Німеччини, Італії, Австрії), 16-20 травня 2016 р. EDEN WP65. Великомасштабна демонстрація у Прип’яті.
  • Міжнародний (Україна, Німеччина) – 46 осіб, 24-30 вересня 2016 р. Практичні навчання з вимірювання іонізуючого випромінювання на території Чорнобильської зони відчуження.
alt alt alt alt
alt alt alt alt

Тренінг центр з радіоекології запрошує всі зацікавлені організації до співпраці!

(Додаток 1)

Програма проведення тренінг-курсу: Методика визначення об’ємної активності
Sr90 в пробах води із застосуванням селективного сорбенту Sr-resin

Тренінг-курс направлений на вивчення методу радіохімічного аналізу Sr90 в пробах води. Практична частина курсу дозволяє на практиці закріпити отримані теоретичні знання шляхом виконання самостійних вимірювань активності Sr90 в реальних пробах на сучасному устаткуванні. За результатами тестування видається сертифікат встановленого зразка.

Теоретична частина направлена на вивчення:

 1. Фундаментальних принципів екстракційної хроматографії.
 2. Технічних характеристик сучасної іонообмінної смоли Sr-resin.
 3. Принципів вимірювання радіоактивності на рідинному сцинтиляційному спектрометрі (РСС). Вивчення технічних характеристик сучасних РСС.
 4. Принципів вимірювання радіоактивності на газо-проточному пропорційному лічильнику (ГППЛ). Вивчення технічних характеристик сучасних ГППЛ.

Практична частина включає:

 1. Відбір проб рідких середовищ.
 2. Підготовка до роботи вимірювального і допоміжного устаткування.
 3. Приготування розчинів реактивів і матеріалів, зокрема приготування носіїв стронцію та ітрію, а також їх внутрішньо-лабораторна атестація.
 4. Визначення ефективності рахунку бета-частин для ГППЛ і РСС.
 5. Проведення аналізу:
  1. попередня підготовка проби води;
  2. концентрація Sr90 з проби води разом з його стабільним носієм;
  3. очищення Sr90 від інших радіонуклідів і супутніх макроелементів за допомогою методу селективної іонообмінної хроматографії з використанням іонообмінної смоли Sr-resin;
  4. підготовка рахункового зразка Sr90;
  5. визначення коефіцієнта хімічного виходу;
  6. вимірювання швидкості рахунку бета- частинок на ГППЛ і РСС від приготованого рахункового зразка;
  7. обробка результатів вимірювання об’ємної активності Sr90 для результатів, отриманих на ГППЛ;
  8. обробка результатів вимірювання об’ємної активності Sr90 для результатів, отриманих на РСС.
 6. Оформлення протоколів вимірювань і контроль якості вимірювань.

Програма тренінг-курсу розрахована на два тижні.

Наша адреса:
а/с 151
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 11 
м. Славутич, Київська обл., 07100, Україна
Максименко Андрій Михайлович
Начальник відділу технічного забезпечення досліджень
Міжнародної радіоекологічної лабораторії
Тел./Факс +38 04479 6 15 62
e-mail: amaksimenko@chornobyl.net
www.chornobyl.net

Previous Article
Next Article