Розробка Програми радіаційного захисту на етапі остаточного закриття Чорнобильської АЕС

Період: 2003 – 2004 р.р.

Замовник: BNFL (Великобританія)

Бенефіціар: ДСП «Чорнобильська АЕС»

Мета проекту: розробка документа, що визначає структуру та опис діяльності ДСП ЧАЕС щодо радіаційного захисту та забезпечує дотримання законодавчих і нормативних вимог в галузі радіаційної безпеки і захисту персоналу та населення на етапі остаточного закриття.

Основні роботи, виконані в ході проекту:

 • зібрано та систематизовано інформацію про енергоблоки ЧАЕС щодо особливостей сучасного стану станції, яка необхідна для розуміння цілей діяльності щодо зняття енргоблоків з експлуатації;
 • проведено аналіз дотримання рівнів опромінення персоналу та населення;
 • розроблено й обґрунтовано систему обмеження доз як основу для планування технічних і організаційних рішень щодо радіаційної безпеки;
 • обрано засоби для зменшення радіаційного навантаження на персонал під час проведення робіт зі зняття з експлуатації;
 • описано практичний посібник щодо забезпечення радіаційного захисту;
 • зібрано інформацію про основні джерела іонізуючого випромінювання, що знаходяться на енергоблоках ЧАЕС;
 • визначено вимоги щодо організації радіаційного захисту при поводженні з радіоактивними відходами (РАВ) та відпрацьованим ядерним паливом ( ВЯП);
 • визначено порядок проведення моніторингу радіаційної обстановки, а також порядок визначення чисельних значень критеріїв зонування;
 • визначено перелік контрольно-вимірювальних пристроїв і устаткування для забезпечення дозиметричного контролю і безпеки персоналу, для дозиметричного контролю й обстеження майданчика, а також радіаційного контролю навколишнього середовища;
 • визначено способи та методи щодо дезактивації обладнання та конструкцій;
 • визначено вимоги та критерії забезпечення якості під час здійснення діяльності з РЗ.

Результатом роботи є розроблена і затверджена Замовником «Програма…», яка є основним керівним документом ЧАЕС у сфері організації радіаційного захисту на етапі остаточного закриття. Документ обов’язковий до застосування на ЧАЕС і поширює свою дію на організацію діяльності щодо забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього середовища.

 

Для контактів:

Завідувач відділом зняття з експлуатації
Рилов Василь Рудольфович
Тел. +38 (04579) 2 27 48
Факс: +38 (04579) 2 81 44
E-mail: rylov@chornobyl.net

Previous Article
Next Article