Роботи на замовлення ВП «Южно-Українська АЕС»

Замовник: ДСП «Южно-Українська АЕС», Україна

У 2014 р. роботи в рамках даного замовлення велися за 4 темами.

Тема 1. Розробка методики виконання вимірювань рівня радіоактивного забруднення поверхонь виробничих приміщень, устаткування і транспортних засобів ВП «Южно-Українська АЕС»

Радіоактивне забруднення поверхонь виробничих приміщень і обладнання ВП «Южно-Українська АЕС» може стати джерелом як зовнішнього, так і внутрішнього опромінення персоналу. Разом із контролем інших факторів радіоактивного забруднення необхідно вимірювати рівні забруднення робочих поверхонь приміщень, обладнання та транспортних засобів, а тому потрібно мати сертифіковану методику таких вимірювань.
Розроблено методику для виконання вимірювань радіоактивного забруднення (загального і такого, що знімається) поверхонь бета-випромінюючими радіонуклідами з граничною енергією спектра бета-випромінювання понад 0,15 МеВ. Методику атестовано Національнім науковим центром «Інститут метрології» (м. Харків) відповідно до ГОСТ 8.010-99. Свідоцтво про атестацію № 07-179: 2014 від 26.08.2014 р.
Результати роботи згідно з договором передано замовнику.

Тема 2. Розробка методики виконання вимірювань радіаційних параметрів на території промислового майданчика ВП «Южно-Українська АЕС»

Радіаційний дозиметричний контроль на території промислового майданчика АЕС здійснюється за допомогою вимірювань таких радіаційних параметрів, як потужність амбіентної еквівалентної дози (ПАЕД) і щільність потоку бета-частинок (ППБЧ), які входять до системи вимірювань і розрахунків, спрямованих на оцінку доз опромінення персоналу, а також радіаційної обстановки виробничого і навколишнього середовища (СП АС-88). Для даних радіаційних параметрів в державному гігієнічному нормативі ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 встановлено відповідні допустимі рівні. В рамках договору розроблено методику для проведення таких вимірювань.
Методика дозволяє вимірювати:

 • ПАЕД рентгенівського і гамма-випромінювання в діапазоні від 0,05 до 107 мкЗв/год в діапазоні енергій від 0,015 до 3 МеВ;
 • потужність експозиційної дози (ПЕД) рентгенівського і гамма-випромінювання в діапазоні від 3 до 3×104 мкР/год в діапазоні енергій від 0,015 до 3 МеВ;
 • щільність потоку бета-частинок в діапазоні від 1 до 5×105 част/см2 × хв1 в діапазоні енергій від 0,155 до 3,5 МеВ.

Методику атестовано Національним науковим центром «Інститут метрології» (м. Харків) відповідно до ГОСТ 8.010-99. Свідоцтво про атестацію № 07-183:2014 від 20.10.2014 р.
Результати роботи згідно з договором передано замовнику.

Тема 3. Розробка методики виконання вимірювань об’ємної активності 131І в повітрі газового й аерозольного викидів з вентиляційних труб ВП «Южно-Українська АЕС»

В рамках робіт за договором фахівці МРЛ розробили методику виконання вимірювань об’ємної активності 131І у повітрі газового і аерозольного викидів з вентиляційних труб ВП «Южно-Українська АЕС».
При використанні вимірювальних каналів підсистеми автоматичної системи контролю газо-аерозольних викидів ПДАС-02П методика дозволяє вимірювати об’ємну активність 131I (в молекулярній формі – I2), усереднену за об’ємом газо-аерозольних викидів в діапазоні:

 • від 30 до 2,5×107 Бк/м3 (суміщений гамма-канал ПДАС-02П);
 • від 8 до 3×107 Бк/м3 (несуміщений гамма-канал ПДАС-02П).

При використанні вимірювальних каналів підсистеми радіаційного контролю газо-аерозольних викидів автоматичної системи радіаційного контролю «Нуклон» ВП ЮУАЕС методика дозволяє вимірювати об’ємну активність 131I (в молекулярній та органічній формах), усереднену за об’ємом газоаерозольних викидів в діапазоні від 3,7 до 3,7×107 Бк/м3.
При використанні спектрометрів енергій гамма-випромінювання з напівпровідниковими детекторами методика дозволяє вимірювати в повітрі газоаерозольного викиду об’ємну активність 131I у всіх його формах (аерозольна, молекулярна, органічна) в діапазоні від 0,3 до 1,9×103 Бк/м3.
Методику атестовано Національним науковим центром «Інститут метрології (м. Харків) відповідно до ГОСТ 8.010-99. Свідоцтво про атестацію № 07-184:2014 від 28.10.2014 р. та передано замовнику.

Тема 4. Розробка методики виконання вимірювань потужності дози гамма- випромінювання й річкової дози на місцевості в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ВП «Южно-Українська АЕС»

Розроблено методику, яка передбачає вимірювання параметрів поля фотонного іонізуючого випромінювання при проведенні безперервного, епізодичного і періодичного контролю радіаційної обстановки на територіях санітарно-захисної зони і зони спостереження ВП «Южно-Українська АЕС». Методику атестовано Національним науковим центром «Інститут метрології (м. Харків) відповідно до ГОСТ 8.010-99. Свідоцтво про атестацію № 07-180:2014 від 26.08.2014 р.

У 2015 р. роботи велися за 2 темами.

Тема 1. Розробка методики виконання вимірювань об’ємної активності інертних радіоактивних газів у газоаерозольних викидах з вентиляційних труб ВП «Южно-Українська АЕС»

Методика встановлює порядок вимірювання об’ємної активності інертних радіоактивних газів (суміш радіонуклідів 41Ar, 85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 133mXe, 135Xe) в газоаерозольних викидах з вентиляційних труб ВП ЮУ АЕС при проведенні радіаційного контролю довкілля.
За допомогою застосування пристрою детектування УДГБ-08РМ у складі вимірювальних каналів автоматичної системи контролю газоаерозольних викидів (АСК ГАВ) ВП ЮУ АЕС Методика дозволяє вимірювати об’ємну активність (ОА) інертних радіоактивних газів (ІРГ), усереднену за об’ємом газоаерозольного викиду в діапазоні від 7,4∙104 Бк/м-3 до 5,2∙109 Бк/м-3, в енергетичному діапазоні від 0,30 МеВ до 3,00 МеВ.
За допомогою застосування пристрою детектування NGM209MF у складі вимірювальних каналів автоматичної системи радіаційного контролю (АСРК) «Нуклон» ВП ЮУ АЕС методика дозволяє вимірювати ОА ІРГ, усереднену за об’ємом газоаерозольного викиду в діапазоні від 3,7∙103 Бк/м-3 до 3,7∙1010 Бк/м-3, в енергетичному діапазоні від 0,08 МеВ до 2,50 МеВ.
Методику атестовано Національнім науковим центром «Інститут метрології» (м. Харків) відповідно до ГОСТ 8.010-99 свідоцтво про атестацію № 07-195: 2015 від 22.07.2015 р.
Результати роботи згідно з договором передано замовнику.

Тема 2. Розробка методики виконання вимірювань об’ємної активності радіоактивних аерозолів у газоаерозольних викидах з вентиляційних труб ВП «Южно-Українська АЕС»

Методика встановлює порядок вимірювання об’ємної активності радіоактивних аерозолів газоаерозольних викидів з вентиляційних труб ВП «Южно-Українська АЕС» при проведенні радіаційного контролю навколишнього середовища.
За допомогою застосування пристрою детектування УДАБ-03П у складі вимірювальних каналів автоматичної системи контролю газоаерозольних викидів ВП ЮУ АЕС методика дозволяє вимірювати об’ємну активність (ОА) аерозолів бета-випромінюючих радіонуклідів, усереднену за об’ємом газоаерозольного викиду в діапазоні від 0,2 Бк/м-3 до 1∙107 Бк/м-3 (розміщений гамма-канал). За допомогою застосування пристрою детектування ABPM204MF у складі вимірювальних каналів автоматичної системи радіаційного контролю «Нуклон» ВП ПУ АЕС методика дозволяє вимірювати:

 • ОА аерозолів альфа-випромінюючих радіонуклідів в діапазоні від 0,01 Бк/м-3 до 1∙104 Бк/м-3, в енергетичному діапазоні від 2,0 МеВ до 8,0 МеВ;
 • ОА аерозолів бета-випромінюючих радіонуклідів в діапазоні от 0,1 Бк/м-3 до 1∙107 Бк/м-3, в енергетичному діапазоні від 0,08 МеВ до 2,5 МеВ.

За допомогою застосування спектрометрів енергій гамма-випромінювання з напівпровідниковими детекторами методика дозволяє вимірювати в газоаерозольному викиді ОА аерозолів гамма-випромінюючих радіонуклідів в діапазонах:

 • 51Cr від 0,024 Бк/м-3 до 713,6 Бк/м-3;
 • 54Mn від 0,035 Бк/м-3 до 2104,8 Бк/м-3;
 • 59Fe від 0,062 Бк/м-3 до 4603,4 Бк/м-3;
 • 58Co від 0,033 Бк/м-3 до 2024,4 Бк/м-3;
 • 60Co від 0,036 Бк/м-3 до 2822,9 Бк/м-3;
 • 95Zr від 0,058 Бк/м-3 до 3345,7 Бк/м-3;
 • 95Nb від 0,033 Бк/м-3 до 1885,5 Бк/м-3;
 • 110mAg від 0,031 Бк/м-3 до 1657,0 Бк/м-3;
 • 134Cs від 0,033 Бк/м-3 до 1437,4 Бк/м-3;
 • 137Cs від 0,035 Бк/м-3 до 1878,1 Бк/м-3.

За допомогою застосування радіометра комбінованого КРК-1 методика дозволяє вимірювати ОА аерозолів бета-випромінюючих радіонуклідів у діапазоні від 1,2 Бк/м-3 до 1,2∙104 Бк/м-3, в енергетичному діапазоні від 0,3 МеВ до 3,0 МеВ.
Методику атестовано Національнім науковим центром «Інститут метрології» (м. Харків) відповідно до ГОСТ 8.010-99, свідоцтво про атестацію № 07-196: 2015 від 17.08.2015 р.

У 2016 р. виконано роботи за темою: «Розробка методики експресного визначення вмісту стронцію-90 в пробах навколишнього середовища з використанням сорбенту SR».
Актуальність роботи обумовлено необхідністю контролю вмісту 90Sr в об’єктах навколишнього середовища зони спостереження АЕС.

У 2017 р. виконано роботи за темою «Розробка методики експресного визначення вмісту стронцію-90 в пробах навколишнього середовища з використанням сорбенту SR». Актуальність роботи обумовлено необхідністю контролю вмісту 90Sr в об’єктах навколишнього середовища зони спостереження АЕС.

Previous Article
Next Article