Публікації 2002

Перелік публікацій і доповідей співробітників Чорнобильського центр у, представлених на конференціях і семінарах (2002 рік)

Статті, опубліковані в наукових виданнях:

 1. Бобро Д.Г., Носовський А.В., Павлович В.М., Неретін Ю.О. Розрахунковий аналіз активності графітової кладки реактора 2-го енергоблоку Чорнобильської АЕС після його остаточної зупинки // Наукові віст і НТУУ “КП І”. – К. , 2002 р., № 2 (22), с.10-21.
 2. Бобро Д.Г., Гарін Є.В., Носовський А.В., Хоменко І.М. Використання програмних кодів MCNP4В та SCALE 4.4a для оцінки критичності паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття» // Проблеми Чорнобиля. – Чорнобиль, 2002 р., вип.10, ч.1, с.256-262.
 3. Носовський А.В., Рилов В.Р., Скрипов О.Є. Методологія, склад і порядок проведення комплексного інженерного та радіаційного обстеження блоку АЕС // Проблеми Чорнобиля. – Чорнобиль, 2002 р., вип.9, с.16-24.
 4. Носовський А.В. Деякі актуальні питання управління строком служби атомних електричних станцій // Проблеми Чорнобиля. – Чорнобиль, 2002 р., вип.11, с.132-141.
 5. Носовський А.В. Розвиток Міжнародного Чорнобильського центр у в м. Славутичі та його роль у роботах щодо зняття з експлуатації об’єктів атомної енергетики // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.54-60.
 6. Бобро Д.Г., Гарін Є.В., Носовський А.В., Крушинс ький А.Г. Аналіз теплового режиму відпрацьованого палива, у СВЯ П-2 Чорнобильської АЕС // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.130-153.
 7. Брик В., Гончаров А., Карнаухов І., Лапшин В., Мазилов О., Толстолуцький О., Уваров В., Гл игало В., Рудя К. Дослідження мікроструктури, фізико-хімічних та нуклідних характеристик пилу, порошкоподібних зразків та конструкційних матеріалів об’єкта “Укриття” // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4с.312-337.
 8. Іванов Ю.О., Архіпов А.М., Долін В.В., Шестопалов В.М. Автореабілітаційні процеси на забруднених землях // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.405-409.
 9. Богданов В.В., Витько В.І., Гончаров Л.І., Карташов В.В., Коваленко Г.Д., Рудя К.Г. Оцінка впливу радіоактивних викидів АЕС України на навколишнє природне середовище та населення // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.418-427.
 10. Вікліфф Д., Роджерс Б., Філліпс С., Бейкер Дж., Чессер Р., Гащак С., Чижевський І. Субхрон ічний вплив Чорнобильської зони не викликає гетероплазмії мітохондріальної ДНК у двох видів лабораторної миші // Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.473.
 11. Роджерс Б. Е., Вікліфф Д.К., Чессер Р.К., Бейкер Р.Дж., Гащак С.П. Лабораторний зразок Mus Musculus в якості сигнальної мітки стану навколишнього середовища // Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.475.
 12. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Горяна Ю.О., Максименко А.М., Рябушкін О.М., Сал ій О.В., Шульга А.О., Аван С., Чессер Р.К., Роджерс Б.Е.Деякі характеристики метаболізму 90Sr і 137Cs у дитинчат рудої полівки // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.477-484.
 13. Smith M.H., Novak J.M., Oleksyk T.K., Purdue J.R., Gashchak P.S. Fluctuating Asymmetry OF SHAPE in Rodents from Radioactively Contaminated Environments at Chornobyl // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.492-503.
 14. Бондарьков М.Д., Желтоножс ький В.А., Максименко А.М., Садовн іков Л.В., Стрильчук Н.В. Визначення вмісту ізотопів плутонію в чорнобильських зразках за характер ним Lx-випромінюванням урану // Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.504-505.
 15. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Горяна Ю.О., Максименко А.М., Шульга А.О., Чижевс ький І.В., Олексик Т. Особливості радіоактивного забруднення амфібій Чорнобильської зони // Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.508-517.
 16. Бушу єв С.Д., Файзулл іна Е.М., Гарін Є.В. Застосування методології управління проектами реалізації програм регіонального розвитку // Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. – К.: Політехніка, 2002 р., вип.4, с.624-627.
 17. Oleksyk T . K ., S . P . Gashchak , T . C . Glenn , C . H . Jagoe , J . D . Peles , J . R . Purdue , O . V . Tsyusko , O . O . Zalissky , M . H . Smith . Frequency distributions of 137Cs in fish and mammal populations. Journal of Environmental Radioactivity.– Vol. 61. – 55-74.
 18. Бондарьков М .Д ., Бондарьков Д .М ., Желтоножський В .А ., Максименко А .М ., Садовніков Л .В ., Стрильчук Н .В . Метод виміру концентрації 90 Sr у біологічних об’єктах і зразках ґрунту без радіохімії // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України, № 2(8) -с. 162-167.
 19. Бондарьков М . Д ., Желтоножс ь кий В . А ., Максименко А . М ., Садовніков Л . В ., Стрильчук Н . В . Визначення в місту ізотопів плутонію в чорнобильських зразках за характерним Lx- випромінюванням урану // Collection of scientific articles “Scientific and technical aspects of international cooperation in Chornobyl”. Issue 4 / By ed.: V. Glygalo, A. Nosovsky, – Kyiv, Politechnika . P.504-505.
 20. Baryakhtar V.G., M.D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Yu. A. Ivanov, N. P. Arkhipov . The Radioecology of an Urban Landscape, Using the Example of Pripyat // Environmental Sciences and Pollution Research. 2002. Special Issue 1. P. 63—72.
 21. Ivanov Yu.A., Kashparov V.A . Long-term dynamics of radioecological situation in terrestrial ecosystems on the territory of Exclusion Zone // Environmental Sciences and Pollution Research. 2002. Special Issue 1. P. 13—20.
 22. Shestopalov V.M., Kashparov V.A., Ivanov Yu.A . Radionuclide migration into the geological environment and biota after the Chernobyl accident // Environmental Sciences and Pollution Research. 2002. Special Issue 1. P. 39—47.
 23. Гащак С.П. Нотатки щодо деяких рідких птахів на території Чорнобильської зони відчудження // Беркут, 2002 р. 11 (2): 141—147.
 24. Гащак С.П. Про гніздування червоноголового сорокопуда на півдні Криму // Беркут, 2002 р. 11 (2).

 

Доповіді на конференціях і семінарах:

 1. Гончар ов Б. І., Носовський А.В., Р илов В.Р., Сал ій В.П., Сейда В.А. Комплексне інженерне та радіаційне обстеження енергоблоку № 2 ЧАЕС.
 2. Гончар ов Б. І. Створення і розвиток учбово-аварійного центр у з метою підвищення кваліфікації фахівців з аварійної готовності і реагування АЕС України.
 3. Антонов Є.А., Рилов В.Р., Ткачов Д. А. База даних інформаційної підтримки діяльності із зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.
 4. Толкач О.П. Досвід організації роботи зі зв’язків із громадськістю в Міжнародному Чорнобильському центрі.
 5. Бобро Д.Г., Носовський А.В., Гончаров Б. І. Аналіз активності конструкційних матеріалів реакторних установок 1-го і 2-го блоків ЧАЕС після їх остаточного зупину.
 6. Бобро Д.Г., Носовський А.В. Аналіз теплового режиму зберігання відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС у СВЯП -2.
 7. Бобро Д.Г., Гарін Є.В., Носовський А.В., Павлович В.М. Розрахунковий аналіз активності графітової кладки реактора 2-го енергоблоку Чорнобильської АЕС після його остаточного зупину.
 8. Бобро Д.Г., Глигало В. М., Гончаров Б. І., Носовський А.В., Рилов В.Р., Сейда В.А. Аналіз потенційних аварій під час проведенн я робіт зі зняття з експлуатації енергоблоку № 2 Чорнобильської АЕС.
 9. Бар’яхтар В.Г., Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Горяна Ю.О., Максименко А.М., Лябик В.В., Серкіз Я. І., Р. К. Чессер, Р. Дж. Б ейкер. Проблеми радіоекології дрібних ссавців.
 10. Бар’яхтар В.Г., Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Іванов Ю.О., Архіпов М.П. Радіоекологія урбанізованого ландшафту на прикладі м. Прип’ят ь.
 11. Іванов Ю.О., Кашпаров В. О. Довгострокова динаміка радіологічної ситуації в наземних екосистемах на території Зони відчуження.
 12. Холоша В. І., Тютюновий Л., Іванов Ю.О. Радіоактивне забруднення територій України і проблеми їх ремедіації.
 13. Гащак С.П., Барчук Р.О., Горяна Ю.О. Гістологічне дослідження щитовидної залози, кори надниркової залози і гіпофіза Clethrionomys glareolus в умовах радіоактивного забруднення середовища проживання
 14. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Желтоножський В.А., Іванов Ю.О., Максименко А.М., Рябушкін О.М., Садовніков Л.В., Бейкер Р. Дж., Чессер Р. К., Роджерс Б. Е. Особливості радіоактивного забруднення окремих ділянок “Рудого лісу”.
 15. Бондарьков М.Д., Желтоножс ький В.А., Садівників Л.В., Максименко А.М., Стрильчук Н.В. Метод виміру концентрації 90Sr у біологічних об’єктах та зразках ґрунту без радіохімії.
 16. Бондарьков М.Д., Желтоножський В.А., Максименко A.М., Рябушкін О.М., Садовніков Л.В. Визначення вмісту ізотопів плутонію в чорнобильських зразках за характер ним Lx-випромінюван ням урану.
 17. Бондарьков М.Д., Желтоножс ький В.А., Максименко A.М., Рябушкін О.М., Садовніков Л.В., Стрильчук Н.В. Нерадіохімічні методи визначення вмісту 90Sr і ізотопів плутонію в навколишньому середовищ і.
 18. Gaschack S.P., Arkhipov N.P., Arkhipov A.N., Bednaya S.M., Kuchma N.D., Ozornov A.G., Petrov M.F. Effects of natural and human remediation of polluted areas. Chornobyl experience.
 19. Bondarkov M.D., Gaschak S.P., Maksimenko A.M. , Sadovnikov L. V ., Zheltonozhsky V.A., Ivanov Yu.А., Chesser R.K. Study of 90Sr vertical migration by non-radiochemical technique.
 20. Bondarkov M.D., Zheltonozhsky V.A., Maksimenko A.M., Ryabushkin А.N., Sadovnikov L.V., Ivanov Yu.А., Chesser R.K. Plutonium isotopes content in Chornobyl samples based on Uranium characteristic L x-radiation.
 21. Gaschak S . P ., N . P . Arkhipov , A . N . Arkhipov , S . M . Bednaya , N . D . Kuchma , A . G . Ozornov , M . F . Petrov . Effects of natural and human remediation of polluted areas. Chornobyl experience // In Proceedings from the International Conference on Radioactivity in the Environment. Франція,1-5 вересня 2002 р. ( CD list)
 22. Oleksyk T . K ., M . H . Smith , S . P . Gaschak , J . M . Novak , J . P . Purdue . Problems with developmental stability in two rodent species from Chornobyl / In: Proceedings Volume 2 of the International Congress “ECORAD 2001”, Франція, 3-7 вересня, 2001 р. – Radioprotection – Colloques, Vol. 37, C1, PP. 859-864.
 23. Bondarkov M . D ., S . P . Gaschak , V . A . Zheltonojzhskii , Yu . A . Ivanov , A . M . Maksimenko , A . N . Ryabushkin , L . V . Sadovnikov , R . J . Baker ., R . K . Chesser , B . E . Rodgers . Specific features of radioactive contamination of some Red Forest areas // In: Abstracts of Poster Display Presentations. International Scientific Workshop “Radioecology of Chornobyl Zone”. International Radioecology Laboratory. Славутич, 18-19 вересня 2002 р. P. 142-144.
 24. Gaschak S.P., Barchuk R.A., Gorianaya J.A. Histological study of thyroid gland, adrenal gland cortex and hypophysis of Clethrionomys glareolus under the conditions of habitat radioactive contamination // In: Abstracts of Poster Display Presentations. International Scientific Workshop “Radioecology of Chornobyl Zone”. International Radioecology Laboratory. Славутич, 18-19 вересня 2002 р. P. 155-157.
 25. Bondarkov M., S. Gaschak, A. Maksimenko, A. Ryabushkin, N. Strilchuk, L. Sadovnikov, V. Zheltonozhsky . Non radiochemical technique for 90Sr and 238-240Pu measurement // In Proceedings: International Symposium “In situ nuclear metrology as a tool for radioecology. INSINUME” Fleurus – Belgium, I.R.E., 10 – 12 June 2002.
Previous Article
Next Article