Проведення тепло-гідравлічних розрахунків аварій за допомогою коду ATHLET для блоку №1 ЮУ АЕС

Період: жовтень – грудень 2001 р.

Замовник: компанія GRS (Німеччина)

Проект спрямований на надання підтримки експертній групі GRS, що брала участь у перевірці матеріалів ІАБ блоку №1 ЮУ АЕС при оцінці обґрунтованості прийнятих первинних критеріїв успіху. Робота полягала в моделюванні з використанням розрахункового коду ATHLET обраної аварійної послідовності та порівнянні отриманих результатів з результатами відповідних розрахунків кодом RELAP5 з ІАБ блоку №1 ЮУ АЕС. На підставі порівняння сформульовано висновки щодо обґрунтованості прийнятих первинних критеріїв для розглянутої аварійної послідовності.

У рамках проекту:

  • визначено істотні технічні розходження між блоками № 1 ЮУ АЕС і серійним ВВЕР-1000/У-320 (за основу взято дані за блоком №4 Балаковської АЕС);
  • виконано адаптацію існуючої чотирипетельної моделі блоку з ВВЕР-1000 для коду ATHLET для проведення розрахунків за блоком №1 ЮУ АЕС;
  • проведено тестові розрахунки для настроювання розробленої моделі;
  • виконано розрахунки (включаючи варіантні) для обраної аварійної послідовності з ІАБ блоку №1 ЮУ АЕС.

Результати роботи представлені в підсумковому звіті « Identification of major technical differences in a design of WWER-1000 Models V302 and V320. Calculations of LOCA with a diameter of 50 mm for SUNPP Unit 1 (Final report)» (“Ідентифікація основних технічних розходжень у проектах ВВЕР-1000 В-302 і В-320. Розрахунок течі першого контуру Ду 50 мм для блоку №1 ЮУ АЕС”). За результатами роботи сформульовано висновки щодо обґрунтованості критеріїв успіху для розглянутої аварійної послідовності, а також питання і зауваження до розроблювачів ІАБ.

 

Для контактів:
Директор лабораторії аналізу безпеки
Жабін Олег Ігоревич
Тел. +38 (044) 559 66 07
e-mail:sal@i.com.ua
Previous Article
Next Article