Поводження з радіоактивними відходами в Україні: стан та перспективи

Питанню поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні було присвячено круглий стіл, організований Державним агентством з управління зоною відчуження 11 березня 2016 р.
Учасникам круглого столу було представлено доповіді, що охоплюють ключові питання цієї проблеми. В. Б. Берковський, заступник генерального директора Інституту радіаційного захисту, доповів про організацію зони промислового використання та її вплив при проведенні оцінки безпеки сховищ. Удосконаленню класифікації радіоактивних відходів присвятив свій виступ Ю. О. Шибецький, старший науковий співробітник НІЦ радіогідрогеоекологічних досліджень. Про міжнародний досвід фінансування поводження з РАВ та стан в Україні доповіла Л. І. Зинкевич, начальник управління ДАЗВ з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами. В. М. Шестопалов, директор НІЦ радіогідрогеоекологічних досліджень, розповів про перспективи створення в зоні відчуження геологічних сховищ РАВ.
Борис Осколков, керівник відділу промислової екології та експертиз Чорнобильського центру, взяв активну участь в обговоренні цих актуальних проблем.

Учасники круглого столу наголосили на невідкладності прийняття державної стратегії поводження з радіоактивними відходами, розробки нових підходів до їхньої класифікації, а також важливості реформування системи управління Фондом поводження з РАВ. Піднято проблемне питання спецкомбінатів «Радон» щодо їх функцій у системі поводження з РАВ. Наголошено на необхідності перегляду подальшої стратегії щодо поводження з високоактивними та довгоіснуючими радіоактивними відходами, які знаходяться всередині об’єкта «Укриття». Цій темі, а саме паливовмісним масам «Укриття», буде присвячено окремий семінар, який пройде 18 березня 2016 р. у м. Києві за ініціативи Інституту підтримки експлуатації АЕС.