Екологічні дослідження поводження радіонуклідів у навколишньому середовищі

Замовник: Японська Асоціація досліджень з ядерної безпеки (NSRA).

Період: 2003 – 2004 р.р.

Мета: визначення рівня радіоактивного забруднення ґрунту, водних басейнів, ґрунтових вод та донних відкладень ізотопами 137Cs, 90Sr і S Pu; дослідження водних шляхів перерозподілу чорнобильських радіонуклідів.

У рамках проекту:

  • проведено дослідження зразків ґрунту, ґрунтових вод р. Дніпро з метою визначення концентрації радіонуклідів;
  • проведено дослідження міграції водними шляхами радіоактивного забруднення ґрунту від водозбірних територій ріки Прип’яті у зоні відчуження до Чорного моря.

У результаті робіт отримано наступні дані:

  • у досліджених водоймах елементи складу абсолютного забруднення води розташовуються в наступному порядку: 90Sr> 137Cs> ΣPu;
  • концентрація радіонуклідів у зразках ґрунтових вод р. Дніпро не перевищує їх концентрації в поверхневих водах;
  • концентрація ізотопів плутонію є максимальною в р. Прип’ять; концентрації 239,240Pu в інших місцях відбору змінюються незначно;
  • у р. Прип’ять вміст ізотопів плутонію в складі суспензії вищий, ніж у розчині, вдвічі;
  • у Київському водосховищі співвідношення між зваженими і розкритими формами радіонуклідів було 0.8 і різко зменшувалося з відстанню; це означає, що плутоній ефективно сорбується на суспензіях з наступною іммобілізацією шляхом осадження.

Отримані дані дозволяють припустити, що деякі хімічні форми радіонуклідів слабко сорбуються ґрунтом, і тому дуже мобільні, при цьому ізотопи плутонію мігрують більш інтенсивно, ніж радіоцезій.

 

Для контактів:

Виконуючий обов’язки генерального директора ЧЦ,
директор Міжнародної радіоекологічної лабораторії
Бондарьков Михайло Дмитрович
Тел. +38 (04579) 2 44 88
Факс+38 (04579) 6 15 62
e-mail: bondarkov@chornobyl.net

Previous Article
Next Article