Виконання вимірювань зразків металу обладнання, що демонтується у машинній залі першої черги ДСП ЧАЕС, з подальшим розрахунком коефіцієнтів пропорційності для важковимірюваних радіонуклідів

Замовник: ДСП ЧАЕС, Україна

Мета: розроблення математичних моделей розподілу радіоактивного забруднення обладнання

В рамках НДР проведено вимірювання проб металу, обробку, систематизацію та аналіз результатів, розроблено математичні моделі розподілу радіоактивного забруднення та проведено відповідні розрахунки.
У зв’язку з тим, що перелік радіоактивних ізотопів, що можуть забруднювати обладнання, включає і такі, на визначення активності яких необхідно застосовувати складні й дорогі методи радіохімічного аналізу, було вирішено провести комплекс робіт з пошуку спрощених і достатньо надійних прийомів оцінки, в основі яких лежать кореляційні зв’язки між активністю деяких ізотопів. Було розраховано коефіцієнти пропорційності між активністю радіонуклідів, що легко вимірюються (ключові радіонукліди), та такими, що потребують складних методів. За результатами аналізу визначено радіонукліди, які може бути використано у якості ключових і для вимірювання яких достатньо застосовувати методи прямої гамма-спектрометрії. Значення коефіцієнтів пропорційності розраховано на період з 2016 по 2045 рік.
У зв’язку з тим, що більшість прямих методів вимірювання і застарілі методики радіохімічного аналізу не дозволяють оцінювати низькі активності окремих радіонуклідів у металі, що унеможливлює визначення ізотопних співвідношень і розрахунок масштабних коефіцієнтів, застосували найсучасніші методи радіохімічного аналізу. Це дозволило отримати значення питомої активності радіонуклідів у металі на дуже низьких рівнях, близьких до фонових значень. Деякі показники в рамках цієї НДР були отримані в Україні вперше.
Отримані в рамках НДР масштабні коефіцієнти дозволяють значно зменшити негативний вплив на природне середовище шляхом заміни радіохімічних методів вимірювання радіонуклідів, які потребують великої кількості хімреактивів, на методи прямої спектрометрії.

Результати роботи передано замовнику.

Previous Article
Next Article