Система якості

Керівництво Чорнобильського центру усвідомлює свою відповідальність перед споживачем за якість продукції та послуг та бере на себе зобов’язання дотримуватися стандартів якості, забезпечуючи ефективне функціонування та постійне удосконалення системи управління якістю, підтримуючи цю діяльність необхідними ресурсами.

Центр надає кваліфіковані науково-дослідні та інжинірингові послуги з дотриманням усіх вимог ядерного законодавства України, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, технічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Систему управління якістю Чорнобильського центру сертифіковано компанією Bureau Veritas Certification на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в галузі поставок “Науково-технічна та інжинірингова діяльність в сфері ядерної та радіаційної безпеки, радіоекології. Управління проектами в галузі науково-технічної діяльності”. Для здійснення основних видів діяльності у відповідності з Уставом Чорнобильський центр має всі необхідні ліцензії, сертифікати і дозволи.

  1. Ліцензія Серія ОВ № 011096, Державна інспекція ядерного регулювання України, 26.07.2017 ‑ 20.06.2022. Діяльність з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

2. Ліцензія Серія АЕ № 637816, Державна служба України з контролю за наркотиками, 08.04.2015 ‑ 08.04.2020. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

3. Дозвіл № 589.14.30, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, 30.05.2014 – 29.05.2019. Застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки (за ГОСТ 12.1.005-76 та ГОСТ 12.1.005-88):

– 1 клас небезпеки: гідразин моногідрат, метанол, нікель;- 2 клас небезпеки: барій гідроксид, бром, вуглець чотирихлористий, калій гідроксид, калій перманганат, кислота сірчана, кислота соляна, кислота сульфосаліцилова, кислота щавлева, натрій гідроксид, нітрат срібла, ортоксилол;- З клас небезпеки: 1,4-діоксан, амоній сульфат, амонію хлорид, бензол, водень пероксид, етилендіамін, залізо хлорне (III), калій бромід, калій хлорид, кислота азотна, кислота амінооцтова, кислота борна, кислота оцтова, натрій бікарбонат, натрій нітрит, трибутилфосфат, фенол, формамід.

4. Дозвіл № 1640.14.32, Територіальне Управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві, 12.05.2014 – 11.05.2019. Зберігання балонів із стисненим газом: балони з газовою сумішшю (аргон – 90%, метан – 10%).

5. Дозвіл № 1647.14.32, Територіальне Управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві, 12.05.2014 – 11.05.2019. Експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа:

– балони з газовою сумішшю (аргон – 90%, метан – 10%).

6. Рішення про затвердження постачальника№ РШ-П 0.23.112-16, ДП «НАЕК «Енергоатом», 21.11.2016 – 20.11.2019. Надання для відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» інженерно-технічних послуг в сфері ядерної та радіаційної безпеки:

·    Розробка проектної документації (і змін до неї) на ядерну установку або сховище в цілому або окремі їхні частини, включаючи всі об’єкти, розташовані на майданчику даної ядерної установки або сховища і технологічно з ними пов’язані, в тому числі документи щодо обґрунтування безпеки, а саме:

–   розробка методів і проведення розрахунків для науково-технічної підтримки безпечної експлуатації АЕС;

–   аналіз безпеки енергоблоків АЕС (у т. ч. імовірнісний);

–   аналіз безпеки сховищ РАВ та відпрацьованого ядерного палива;

–   проектування радіаційних захистів від джерел іонізуючого випромінювання;

–   інженерна підтримка робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.

·    Розробка проектно-конструкторської документації на системи та елементи, важливі для безпеки ядерної установки, а саме:

–   розробка методів і проведення розрахунків і досліджень для оцінки та обґрунтування ресурсу систем, важливих для безпеки ядерної установки.

·    Фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а саме:

–   проектування систем фізичного захисту та інженерно-технічних засобів охорони ЯУ, ЯМ, РАВ, інших ДІВ;

–   монтаж, налагодження, техобслуговування, ремонт систем фізичного захисту та інженерно-технічних засобів охорони ЯУ, ЯМ, РАВ, інших ДІВ.

·    Розробка програмного забезпечення та інформаційних баз даних.

7. Санітарний паспорт № 13 – 17, Головне управління Держпродспожив-служби в Київській області, 14.08.2017 ‑ 13.08.2021. Дозвіл на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань (ДІВ) в установах України:

–    з відкритими ДІВ (відповідно до переліку);

–    з закритими ДІВ (відповідно до переліку);

–   інші роботи з ДІВ ((відповідно до переліку).

8. Сертифікат відповідності системи управління якістю за стандартомISO 9001:2015№ UA228305/1, Bureau Veritas Certification, 23.11.2017 ‑ 28.12.2019. Наукова-технічна та інжинірингова діяльність у сфері ядерної та радіаційної безпеки, радіоекології. Управління проектами в області наукової та технічної діяльності.

9. Спеціальний дозвіл № 001283, ДАЗВ України, 26.09.2018 – 24.09.2019. За КВЕД 72.19  «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук» на  території зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

10. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ  № 20395-10195Р, Державна реєстраційна служба України, від 20.11.2013. Видання науково-технічного збірника «Проблеми Чорнобильської зони відчуження», що представляє результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт у зоні відчуження ЧАЕС, направлених на розробку технологій та устаткування для поводження з радіоактивними відходами та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та вирішення інших радіоекологічних проблем.

Previous Article
Next Article