Розроблення «Методики визначення нуклідного вектора для радіоактивних матеріалів ДСП ЧАЕС»

Замовник: ДСП «Чорнобильська АЕС», Україна

Мета: розроблення методики

Рік виконання: 2018

Методика встановлює порядок визначення масштабних коефіцієнтів, необхідних для розрахунку важко вимірюваних радіонуклідів в радіоактивному матеріалі за результатами вимірювання ключового радіонукліду. Методика поширюється на радіоактивні матеріали, які містять радіонукліди техногенного походження, накопичені і такі, що утворюються на ЧАЕС у рамках практичної діяльності. Коефіцієнти масштабування, розраховані за Методикою, застосовують для визначення радіаційних характеристик радіоактивних матеріалів з метою їх класифікації за радіологічними критеріями та обґрунтування рішень щодо звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення.

Результати роботи згідно з договором передано замовнику.

Previous Article
Next Article