Участь у міжнародних програмах порівняльних вимірювань (інтеркалібруваннях)

У 2018 р. з метою підтвердження високого професійного рівня та класу аналітичних робіт фахівці ЧЦ взяли участь у двох міжнародних програмах з інтеркалібрування вимірювань у спектрометричних і радіохімічних лабораторіях, а саме:

  • IAEA-TEL-2018-03/285. Професійне тестування з визначення антропогенних і природних радіонуклідів у зразках води і ґрунту (всього 7 проб), МАГАТЕ, червень-вересень 2018 р.;
  • міжлабораторні випробування 3/2018: кваліфікаційний тест з визначення джерел гамма-випромінювання в пробах води, замовник Федеральне відомство радіологічного захисту Німеччини, жовтень 2018 р.

У 2019 р. ЧЦ взяв участь у двох міжнародних програмах з інтеркалібрування вимірювань у спектрометричних і радіохімічних лабораторіях, а саме:

  • відкрите всесвітнє професійне тестування (World-Wide Open Proficiency Test) IAEA-TEL-2019-03, частина II, організоване МАГАТЕ;
  • професійне тестування з визначення альфа- і бета-випромінювачів у воді, організоване Федеральним офісом з радіаційного захисту Німеччини (Fеdеrаl Office for Radiation Protection (BfS), Веrlin, Gеrmапу).

Крім того, у 2019 р. щомісяця лабораторія клініко-біохімічних досліджень успішно проходила міжнародний міжлабораторний контроль якості як учасник міжнародної програми зовнішньої оцінки якості EQAS Prevecal, яку проводить іспанська компанія BioSystems. Отримано сертифікат участі у програмі.

Previous Article
Next Article