Екологія

Чорнобильський центр має експериментальну та лабораторну базу, досвід польової радіоекології, що дозволяє нам надавати такі види послуг:

  • радіоекологічні та радіобіологічні дослідження, в тому числі в Чорнобильській зоні відчуження;
  • моделювання та оцінка розвитку екологічних систем в умовах радіоактивного забруднення;
  • дослідження, аналіз та оцінка впливу виробничих об’єктів атомної енергетики на навколишнє природне середовище;
  • послуги щодо сертифікації Систем управління оточуючим середовищем;
  • розроблення методів екологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій;
  • проведення екологічної експертизи;
  • здійснення екологічного аудиту