[13.11.1999 – 16.11.1999]: Третя науково-практична конференція Міжнародного Чорнобильського центру “Міжнародне співробітництво – Чорнобилю”

(м. Славутич)

Конференція проходила під девізом: “Вчені й інженери – за безпечну атомну енергетику”.

Конференція організована Славутицьким відділенням Міжнародного Чорнобильського центру за підтримки Міністерства енергетики США, Міністерства торгівлі і промисловості Великобританії, Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” і ВП “Чорнобильська АЕС”.

Конференція зібрала професійний форум з понад 230 фахівців, що представляли вісім країн світу. Серед них – вчені і керівники наукових центрів, міністерств і відомств, у тому числі – з України, Росії, США, Великобританії, Японії, Німеччини, Франції і Чехії.

У роботі конференції взяли участь представники Адміністрації Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Національної Академії наук України, посольства Великобританії, Європейського банку реконструкції і розвитку, Міністерства енергетики США, Міністерства торгівлі і промисловості Великобританії, понад 60 наукових організацій, підприємств і фірм, у тому числі: Міжгалузевий науково-технічний центр “Укриття”, НЦ “Інститут ядерних досліджень”, Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, Чорнобильська АЕС, Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”, Науковий центр “Курчатовський інститут”, Тихоокеанська північно-західна, Ліверморська, Савана-Ріверська, Оукриджська, Аргонська національні лабораторії США, Техаський технологічний університет, Токійський університет, Асоціація досліджень з питань ядерної безпеки Японії, Інститут ядерних досліджень REZ Чехія, AEA Technology, British Energy, British Nuclear Industry Forum, BNFL, NNC, RedZone Robotics, STCU, GRS, IPSN, SGN, Bechtel, Fujy Electric Co ltd, Campenon Bernard, ComPro Inc, Framatom, Arcadis Trischler & Partner GmBH, OSAT та інші.

Учасники конференції заслухали і предметно обговорили близько 17 пленарних і 60 секційних доповідей. Було представлено понад 10 стендових доповідей.

Серед основних програмних тем були обговорені наступні:

  • Роль міжнародного співробітництва у виконанні програм, спрямованих на зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС;
  • Основні результати проектів, що виконуються і фінансуються в рамках Міжнародної технічної допомоги на майданчику ЧАЕС;
  • Оцінка стану і перспективи реалізації Плану заходів на об’єкті “Укриття”;
  • Стратегія й етапи розвитку міжнародного співробітництва щодо рішення соціально-економічних проблем м. Славутича.

Були проведені секційні засідання за двома напрямками: «Технічні аспекти міжнародного співробітництва» і «Соціальні, екологічні і медичні аспекти міжнародного співробітництва».

Розглянуті доповіді та їх обговорення дозволили відобразити стан і перспективи міжнародного співробітництва в даній галузі з позицій вчених і фахівців різних країн, міжнародних організацій, міністерств, відомств і наукових центрів, що беруть участь у цьому співробітництві.

Рішення конференції

За результатами роботи учасники конференції прийняли наступне рішення:

1. Проведення конференції Міжнародного Чорнобильського центру варто вважати важливим заходом, що сприяє впровадженню практики регулярного обговорення на міжнародному рівні шляхів і засобів рішення наукових, технічних і методичних аспектів атомної енергетики України і подальшому росту інтересу міжнародної громадськості до участі в роботах, пов’язаних зі зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і перетворенням об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

2. Конференція відзначає позитивні результати міжнародних проектів в галузі перших двох етапів перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему. Наймасштабніший проект SIP (ПОМ) входить до фази практичної реалізації заходів, розроблених підрядниками першочергових проектів. Конференція звертає увагу на необхідність розширення рамок співробітництва щодо розв’язання проблем третьої стадії перетворення об’єкта “Укриття” – стадії вилучення і захоронення паливовмісних мас.

3. Конференція вважає важливим подальший розвиток радіоекологічних досліджень зони відчуження і територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС. Конференція вітає факт створення Міжнародної радіоекологічної лабораторії в Славутичі та закликає міжнародне наукове співтовариство до підтримки й участі в роботі цієї лабораторії. Конференція також вважає за необхідне створення екологічного факультету вищого навчального закладу в Славутичі з використанням виробничої і лабораторної бази Міжнародної радіологічної лабораторії.

4. Необхідно звернути увагу організацій, що планують фінансову підтримку міжнародних проектів, спрямованих на Чорнобильську АЕС, на доцільність комплексного підходу до управління цими проектами через Міжнародний Чорнобильський центр, як організацію, створену для цих цілей згідно з Указом Президента України.

5. Конференція відзначає необхідність створення на базі Чорнобильської АЕС структури з питань зняття з експлуатації енергоблоків АЕС. Інженерну, методичну і наукову підтримку цього напрямку доцільно покласти на Славутицьке відділення Міжнародного Чорнобильського Центру, що протягом трьох попередніх років займається питаннями зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.

6. Конференція відзначає успіхи Міжнародного Чорнобильського Центру зі створення й освоєння бази ядерних даних у Славутичі і закликає міжнародне співтовариство сприяти й надалі розвитку цього напрямку з метою створення центру міжнародних комп’ютерних кодів з ядерної та радіаційної безпеки на основі комп’ютерного комплексу, який є в Славутичі.

7. Конференція вважає, що основним завданням соціально-економічного розвитку міста Славутич є створення компенсуючих робочих місць. Конференція відзначає, що в місті створено необхідні умови для розвитку малого і середнього бізнесу, а також відпрацьовано комплексний науково обґрунтований механізм з підтримки та розвитку підприємництва і залучення інвестицій. Конференція також відзначає, що рішення проблем соціально-економічного розвитку міста вимагає державної підтримки і міжнародного співробітництва в напрямку диверсифікованості економіки міста, тому що диверсифікованість економіки Славутича – це безальтернативний стратегічний напрямок для міста.

8. Конференція вважає, що необхідно залучати на субпідрядній основі підприємства, організації й установи міста Славутича для роботи з міжнародних проектів як з метою підвищення ефективності їх реалізації, так і з метою зниження соціальних наслідків дострокового виводу з експлуатації енергоблоків ЧАЕС. Конференція також указує на необхідність реалізації переважного права на перемогу в тендерних торгах суб’єктів господарської діяльності Славутича, які є роботодавцями для жителів міста і джерелами формування місцевого бюджету.

9. Конференція вважає за необхідне створення робочої групи для рішення соціально-економічних проблем міста на базі Славутицького відділення Міжнародного Чорнобильського Центру з метою об’єднання зусиль міських структур і Чорнобильської АЕС у розв ’ язанні даних питань. Конференція також вважає за доцільне розробку пропозицій щодо подальшої консолідації зусиль для зниження соціальної напруженості серед персоналу ЧАЕС і жителів Славутича.

10. Конференція пропонує направити до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України звернення з проханням про надання необхідної нормативної підтримки щодо створення сприятливого інвестиційного клімату для спільних проектів в галузі розвитку ядерних технологій в Україні з використанням Закону про спеціальну економічну зону “Славутич” у цьому напрямку.

11. Міжнародному Чорнобильському центру разом з Адміністрацією і провідними організаціями м. Славутича необхідно пропагувати Закон про СЕЗ “Славутич” серед потенційних закордонних інвесторів з метою його використання під час реалізації проектів у рамках міжнародного співробітництва.

12. Конференція висловлює подяку організаторам і, з урахуванням зростаючого інтересу до проблематики, що порушується на цих конференціях, вважає за можливе рекомендувати організаторам форуму і керівництву міста прикласти всі можливі зусилля щодо залучення іноземних інвестицій з метою будівництва готельного комплексу в Славутичі.

Рішення підготовлене Міжнародним програмним комітетом конференції під керівництвом Валерія Кухаря і затверджено на пленарному засіданні 15.10.99 р.

Previous Article
Next Article