Інформаційні технології

Сучасні технології в галузі оцінки безпеки техногенно небезечних виробництв базуються на одночасному оперуванні значними обсягами даних. Це вимагає підвищеної уваги до технологій накопичення та оброблення даних.

В галузі інформаційних технологій Чорнобильський центр надає послуги щодо створення та підтримки інформаційних баз даних.