Як забезпечується безпека підприємств України, які мають радіоактивні джерела?

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 796 «Питання Державного комітету ядерного регулювання» у Держатомрегулюванні (ДКЯР) виконуються заходи щодо створення державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки (ДІЯРБ). З цією метою розроблено і затверджено наказом ДКЯР План заходів щодо створення ДІЯРБ.
У червні 2006 року в ДКЯР проведено успішні переговори з представниками Фонду нерозповсюдження зброї й роззброювання Державного департаменту США щодо надання засобів для оснащення ДІЯРБ приладами дозиметричного контролю, комп’ютерним і іншим устаткуванням з метою забезпечення їхньої повноцінної роботи й належного виконання функцій державного регулювання радіаційної безпеки. 
Підвищенню рівня захисту населення України сприяє ефективна боротьба з незаконним оборотом і посиленням захисту радіоактивних матеріалів, забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо нерозповсюдження ядерної зброї, посилення фізичного захисту ядерних і радіоактивних матеріалів, приведення національної системи регулювання безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в Україні до міжнародно визнаних стандартів.
Серед низки робіт у цьому напрямку варто відзначити завершення масштабного проекту з модернізації систем фізичного захисту в медичних онкологічних установах України (49 об’єктів), де застосовуються радіоактивні джерела. Така масштабна установка устаткування в медичних онкологічних клініках і інститутах України проводилася вперше. Даний проект, реалізований Чорнобильським центром, дав можливість запобігти несанкціонованому доступу до джерел радіовипромінювання, у тому числі й можливому використанню їх як компонента «брудної бомби».
Фахівці Чорнобильського центру залучені до роботи над масштабним проектом з модернізації систем фізичного захисту комбінатів Українського державного об’єднання «Радон», де зберігаються радіоактивні відходи. 
31 січня 2007 р. завершено роботи з модернізації системи безпеки Одеського спецкомбинату «Радон». Модернізована система безпеки прийнята комісією в експлуатацію. Закінчуються роботи з установки системи фізичного захисту на Київському комбінаті «Радон».
Сьогодні особливо актуальною є проблема захоронення відпрацьованих радіоактивних матеріалів, які часто зберігаються на непристосованих площадках експлуатуючих підприємств. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів прийняв спеціальну постанову, що затверджує Державну програму забезпечення безпечного зберігання цих матеріалів. Програма передбачає в період до 2009 року складання державного реєстру відпрацьованих радіоактивних джерел, проектування й будівництво приповерхневого сховища для їхньої тимчасової локалізації, вилучення відпрацьованих радіоактивних джерел і їхнє розміщення в побудованому сховищі. 
ДКЯР України створив групу експертів з розробки законодавчих актів в галузі фізичного захисту, до складу якої увійшли й фахівці Чорнобильського центру.

Previous Article
Next Article