Ціни на послуги

Ціни на послуги в 2020 р. (можливе розрахування через термінал)
№ п/пНайменування послугиЦіна, грн.
1Взяття крові одноразовими системами30,00
2Взяття крові на дому (лежачі хворі та діти з гіпертермією)100,00
Панель загальноклінічних досліджень
3Загальний розгорнутий аналіз венозної крові130,00
4Загальний розгорнутий аналіз капілярної крові120,00
5Група крові + резус-фактор D(Rh0)100,00
6Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR)95,00
7Тромбіновий час (ТЧ)75,00
8Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)75,00
9Фібріноген85,00
10Загальний аналіз сечі90,00
11Загальний білок добової сечі50,00
Біохімічна панель
12Аланін-амінотрансфераза (АлАТ, АЛТ)60,00
13Аспартат-амінотрансфераза (АсАТ, АСТ)60,00
14Альфа-амілаза60,00
15Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)60,00
16Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ)60,00
17Креатинкіназа (КФК)60,00
18Лужна фосфатаза60,00
19Альбумін60,00
20Білірубін загальний60,00
21Білірубін прямий60,00
22Глюкоза (сироватка/плазма венозної/капілярної крові)60,00
23Глюкоза (цільна капілярна кров)50,00
24Глікозильований гемоглобін HbA1с + глюкоза капілярної крові250,00
25Креатинін60,00
26Сечовина60,00
27Сечова кислота60,00
28Загальний білок60,00
29Тригліцериди60,00
30Холестерин загальний60,00
31Холестерин ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ)75,00
32Холестерин ліпопротеідів низької щільності (ЛПВЩ)75,00
33Залізо60,00
34Загальна залізозв'язувальна здатність60,00
35Калій60,00
36Кальцій60,00
37Магній60,00
38Фосфор60,00
39Ревматоїдний фактор (якісний)50,00
40С-реактивний білок (якісний)50,00
Тиреоїдна панель
41Тиреотропін (ТТГ)140,00
42Вільний тироксин (в.Т4)140,00
43Вільний трийодтиронін (в.Т3)140,00
44Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)140,00
Репродуктивна панель
45Лютеінізуючий гормон (ЛГ)140,00
46Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)140,00
47Пролактин (ПРЛ)140,00
48Тестостерон загальний140,00
49Прогестерон140,00
50Естрадіол (Е2)140,00
51Хоріонічний гонадотропін людини (B- ХГЛ)140,00
Онкомаркери
52Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)150,00
53Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)150,00
54Онкомаркер яєчників (СА 125)150,00
55Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)150,00
56Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)150,00
57Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)150,00
Цитологічні дослідження
58ПАП-тест традиційний/гінекологічний набір140,00/30,00
59Аналіз у/г мазка на мікрофлору (на склі)/ гінекологічний набір90,00/30,00
60ПАП-тест + аналіз у/г мазка на мікрофлору/ гінекологічний набір200,00/30,00
61Мазок виділень з молочної залози140,00
Інфекційна панель
62Лямблії, антитіла сумарні (IgG+IgM+IgA)200,00
63Експрес-тест на Helicobacter pylori IgG (якісний)150,00
Бактеріологічні дослідження
64Інфекції сечовивідних шляхів (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків)310,00
65Інфекції кишкового тракту (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків310,00
Комплексні дослідження
66Коагулограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR, ТЧ, АЧТЧ, Фібріноген)260,00
67Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)250,00
68Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, альбумін)420,00
69Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)140,00
70Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)160,00
71Щитоподібна залоза 1 (ТТГ, в.Т4, АТПО)360,00
72Щитоподібна залоза 2 (ТТГ, в.Т4, в.Т3)360,00
73Спермограма270,00
Спектрометричні дослідження
74ЛВЛ (СИЧ)200,00
Previous Article
Next Article