Ціни на послуги

Ціни на послуги в 2020 р. (можливе розрахування через термінал)
№ п/пНайменування послугиЦіна, грн.
1Взяття крові одноразовими системами30,00
2Взяття крові на дому (лежачі хворі та діти з гіпертермією)50,00
Панель загальноклінічних досліджень
3Загальний розгорнутий аналіз венозної крові120,00
4Загальний розгорнутий аналіз капілярної крові110,00
5Група крові + резус-фактор D(Rh0)80,00
6Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR)75,00
7Тромбіновий час (ТЧ)55,00
8Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)55,00
9Фібріноген70,00
10Загальний аналіз сечі75,00
11Загальний білок добової сечі40,00
Біохімічна панель
12Аланін-амінотрансфераза (АлАТ, АЛТ)50,00
13Аспартат-амінотрансфераза (АсАТ, АСТ)50,00
14Альфа-амілаза50,00
15Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)50,00
16Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ)50,00
17Креатинкіназа (КФК)50,00
18Лужна фосфатаза50,00
19Альбумін50,00
20Білірубін загальний50,00
21Білірубін прямий50,00
22Глюкоза (сироватка/плазма венозної/капілярної крові)50,00
23Глюкоза (цільна капілярна кров)40,00
24Глікозильований гемоглобін HbA1с + глюкоза капілярної крові230,00
25Креатинін50,00
26Сечовина50,00
27Сечова кислота50,00
28Загальний білок50,00
29Тригліцериди50,00
30Холестерин загальний50,00
31Холестерин ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ)70,00
32Холестерин ліпопротеідів низької щільності (ЛПВЩ)70,00
33Залізо50,00
34Загальна залізозв'язувальна здатність50,00
35Калій50,00
36Кальцій50,00
37Магній50,00
38Фосфор50,00
39Ревматоїдний фактор (якісний)40,00
40С-реактивний білок (якісний)40,00
Тиреоїдна панель
41Тиреотропін (ТТГ)120,00
42Вільний тироксин (в.Т4)120,00
43Вільний трийодтиронін (в.Т3)120,00
44Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)120,00
Репродуктивна панель
45Лютеінізуючий гормон (ЛГ)120,00
46Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)120,00
47Пролактин (ПРЛ)120,00
48Тестостерон загальний120,00
49Прогестерон120,00
50Естрадіол (Е2)120,00
51Хоріонічний гонадотропін людини (B- ХГЛ)120,00
Онкомаркери
52Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)120,00
53Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)120,00
54Онкомаркер яєчників (СА 125)120,00
55Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)120,00
56Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)120,00
57Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)120,00
Цитологічні дослідження
58ПАП-тест традиційний/гінекологічний набір140,00/30,00
Імунохроматографічні дослідження
59Експрес-тест на Helicobacter pylori IgG (якісний)130,00
Бактеріологічні дослідження
60Інфекції сечовивідних шляхів (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків)290,00
61Інфекції кишкового тракту (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків290,00
Комплексні дослідження
62Коагулограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR, ТЧ, АЧТЧ, Фібріноген)200,00
63Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)210,00
64Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, альбумін)320,00
65Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)120,00
66Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)120,00
67Щитоподібна залоза 1 (ТТГ, в.Т4, АТПО)310,00
68Щитоподібна залоза 2 (ТТГ, в.Т4, в.Т3)310,00
69Спермограма250,00
Спектрометричні дослідження
70ЛВЛ (СИЧ)200,00