Ціни на послуги

Ціни на послуги в 2018 р.
№ п/пНайменування послугиЦіна, грн.
1Взяття крові одноразовими системами30,00
2Взяття крові на дому50,00
Панель загальноклінічних досліджень
3Загальний розгорнутий аналіз венозної крові105,00
4Загальний розгорнутий аналіз капілярної крові100,00
5Група крові + резус-фактор D(Rh0)65,00
6Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR)60,00
7Тромбіновий час (ТЧ)40,00
8Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)40,00
9Фібріноген55,00
10Загальний аналіз сечі60,00
11Загальний білок добової сечі30,00
Біохімічна панель
12Аланін-амінотрансфераза (АлАТ, АЛТ)40,00
13Аспартат-амінотрансфераза (АсАТ, АСТ)40,00
14Альфа-амілаза40,00
15Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)40,00
16Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ)40,00
17Креатинкіназа (КФК)40,00
18Лужна фосфатаза40,00
19Альбумін40,00
20Білірубін загальний40,00
21Білірубін прямий40,00
22Глюкоза40,00
23Глікозильований гемоглобін HbA1с + глюкоза капілярної крові220,00
24Креатинін40,00
25Сечовина40,00
26Сечова кислота40,00
27Загальний білок40,00
28Тригліцериди40,00
29Холестерин загальний40,00
30Залізо40,00
31Залізозв'язувальна здатність40,00
32Калій40,00
33Кальцій40,00
34Магній40,00
35Фосфор40,00
36Ревматоїдний фактор (якісний)35,00
37С-реактивний білок (якісний)35,00
Тиреоїдна панель
38Тиреотропін (ТТГ)105,00
39Вільний тироксин (в.Т4)105,00
40Вільний трийодтиронін (в.Т3)105,00
41Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)105,00
42Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)105,00
Репродуктивна панель
43Лютеінізуючий гормон (ЛГ)105,00
44Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)105,00
45Пролактин (ПРЛ)105,00
46Тестостерон загальний105,00
47Тестостерон вільний150,00
48Прогестерон105,00
49Естрадіол (Е2)105,00
50Хоріонічний гонадотропін людини (B- ХГЛ)
Онкомаркери
51A-фетопротеїн (АФП)105,00
52Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)105,00
53Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)105,00
54Онкомаркер яєчників (СА 125)105,00
55Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)105,00
56Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)105,00
57Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)105,00
58Хоріонічний гонадотропін людини вільний (B- ХГЛ вільний)105,00
Комплексні дослідження
59Коагулограма (ПЧ, ПТІ, МНВ/INR, ТЧ, АЧТЧ, Фібріноген)180,00
60Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)200,00
61Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, альбумін)270,00
62Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)100,00
63Щитоподібна залоза 1 (ТТГ, в.Т4, АТПО)280,00
64Щитоподібна залоза 2 (ТТГ, в.Т4, в.Т3)280,00
65Спермограма220,00