Ціни на послуги

Ціни на послуги в 2019 р. (можливе розрахування через термінал)
№ п/пНайменування послугиЦіна, грн.
1Взяття крові одноразовими системами30,00
2Взяття крові на дому (лежачі хворі та діти з гіпертермією)50,00
Панель загальноклінічних досліджень
3Загальний розгорнутий аналіз венозної крові120,00
4Загальний розгорнутий аналіз капілярної крові110,00
5Група крові + резус-фактор D(Rh0)80,00
6Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR)75,00
7Тромбіновий час (ТЧ)55,00
8Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)55,00
9Фібріноген70,00
10Загальний аналіз сечі75,00
11Загальний білок добової сечі40,00
Біохімічна панель
12Аланін-амінотрансфераза (АлАТ, АЛТ)50,00
13Аспартат-амінотрансфераза (АсАТ, АСТ)50,00
14Альфа-амілаза50,00
15Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)50,00
16Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ)50,00
17Креатинкіназа (КФК)50,00
18Лужна фосфатаза50,00
19Альбумін50,00
20Білірубін загальний50,00
21Білірубін прямий50,00
22Глюкоза (сироватка/плазма венозної/капілярної крові)50,00
23Глюкоза (цільна капілярна кров)40,00
24Глікозильований гемоглобін HbA1с + глюкоза капілярної крові230,00
25Креатинін50,00
26Сечовина50,00
27Сечова кислота50,00
28Загальний білок50,00
29Тригліцериди50,00
30Холестерин загальний50,00
31Холестерин ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ)70,00
32Залізо50,00
33Загальна залізозв'язувальна здатність50,00
34Калій50,00
35Кальцій50,00
36Магній50,00
37Фосфор50,00
38Ревматоїдний фактор (якісний)40,00
39С-реактивний білок (якісний)40,00
Тиреоїдна панель
40Тиреотропін (ТТГ)120,00
41Вільний тироксин (в.Т4)120,00
42Вільний трийодтиронін (в.Т3)120,00
43Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)120,00
44Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)120,00
Репродуктивна панель
45Лютеінізуючий гормон (ЛГ)120,00
46Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)120,00
47Пролактин (ПРЛ)120,00
48Тестостерон загальний120,00
49Тестостерон вільний150,00
50Прогестерон120,00
51Естрадіол (Е2)120,00
52Хоріонічний гонадотропін людини (B- ХГЛ)120,00
Онкомаркери
53A-фетопротеїн (АФП)120,00
54Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)120,00
55Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)120,00
56Онкомаркер яєчників (СА 125)120,00
57Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)120,00
58Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)120,00
59Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)120,00
60Хоріонічний гонадотропін людини вільний (B- ХГЛ вільний)120,00
Імунохроматографічні дослідження
61Експрес-тест на Helicobacter pylori IgG (якісний)130,00
Бактеріологічні дослідження
62Інфекції сечовивідних шляхів (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків)290,00
Комплексні дослідження
63Коагулограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR, ТЧ, АЧТЧ, Фібріноген)200,00
64Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)210,00
65Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, альбумін)320,00
66Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)120,00
67Щитоподібна залоза 1 (ТТГ, в.Т4, АТПО)310,00
68Щитоподібна залоза 2 (ТТГ, в.Т4, в.Т3)310,00
69Спермограма250,00
Спектрометричні дослідження
70ЛВЛ (СИЧ)200,00