У Міжнародній радіоекологічній лабораторії (МРЛ) впроваджено метод комплексного радіохімічного аналізу радіоактивних ізотопів

У МРЛ впроваджено метод комплексного радіохімічного аналізу радіоактивних ізотопів плутонію (238Pu, 239,240Pu, 241Pu), стронцію (90Sr), америцію (241 Am) у зразках ґрунту, донних відкладень, аерозольних фільтрів і радіоактивних відходів атомних станцій. Метод дозволяє визначати вказані ізотопи з однієї проби.

За основу методу взято кращі розробки МАГАТЕ в даному напрямку.

У процесі впровадження в МРЛ метод було доопрацьовано і додатково до перерахованих ізотопів, фахівці лабораторії змогли виділити ізотопи урану (234 U, 235 U, 238 U).

Проведення такого складного і трудомісткого комплексного аналізу можливо за умови наявності високотехнологічного устаткування, висококваліфікованого персоналу і застосування спеціальних технологій. Впровадження методу розширить можливості МРЛ в галузі аналізу вмісту радіоактивних ізотопів у зразках об’єктів навколишнього середовища, радіоактивних відходів, продуктів харчування та ін. Він може бути використаний при проведенні робіт радіологічного контролю на підприємствах ядерно-паливного циклу, радіаційного моніторингу СЕС, Мінздраву України, науковими організаціями в рамках радіологічних досліджень.

Метод передбачає наступні основні стадії:

  • мікрохвильове розкладання проб (у порівнянні з мокрим (кислотним) озоленням значно, у десятки разів, скорочує час аналізу);
  • поділ ізотопів на сильних іонообмінних смолах;
  • готування мішеней виділених ізотопів методами електроосадження і співосадження на мікромембранах;
  • вимірювання активності приготовлених мішеней на альфа- і бета-спектрометрах; жидкосентиляційному лічильнику.

Проведено тестування методу на стандартному зразку ґрунту («Soil-6» МАГАТЕ). Отримано задовільні результати схожості виміряних активностей перерахованих ізотопів із сертифікованими МАГАТЕ значеннями активностей проби «Soil-6».

Previous Article
Next Article