Розробка Інтегрованої бази даних об’єкта «Укриття»

Період: 2004-2006 р.р.

Замовник: ДСП ЧАЕС (фінансування ЄБРР)

Роботи виконувалися спільно з російською компанією IBS.

В рамках проекту виконано наступні роботи:

  • розробка детального проекту ІБДУ (в статусах PRE та CFD);
  • виготовлення, закупівля та поставка окремих елементів ІБДУ;
  • монтаж, налагодження та випробування;
  • навчання персоналу;
  • приймальні випробування;
  • передача ІБДУ в експлуатацію.

Створення ІБДУ забезпечило збір усіх необхідних даних та документів про стан об’єкта «Укриття», про роботи, що виконувалися з моменту аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС, зберігання даних в електронному вигляді та на паперових носіях, їх обробку та аналіз для представлення і одночасного використання багатьма користувачами.

Дані, зібрані в ІБДУ, можуть бути використані для визначення довгострокової стратегії щодо перетворення саркофага на екологічно безпечну систему, а також у процесі реалізації проектів, спрямованих на стабілізацію об’єкта “Укриття”.

Розроблена ІБДУ надасть можливість працювати одночасно декільком категоріям користувачів: фахівцям ГУП ПЗЗ (Групи управління проектом «План здійснення заходів на об’єкті «Укриття»), замовникам, консультантам, підрядникам, зовнішнім користувачам з доступом через Internet.

Для контактів:
Керівник відділу проектування та розробки програмного забеспечення
Коняєв Дмитро Веніамінович
Тел. +38 (04579) 2 30 78
Факс +38 (04579) 2 81 44
e-mail: dkonyaev@chornobyl.net
Previous Article
Next Article