Розробка радіаційно-екологічного паспорту ДСП «Чорнобильська АЕС»

Замовник: Чорнобильська АЕС.

Період: 2004 р.

Мета проекту: розробка керівного нормативного документу, відтворюючого діючу модель системи управління охороною навколишнього середовища в умовах зняття з експлуатації блоків ЧАЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Отримані результати:

Розроблено керівний нормативний документ, у якому обґрунтовано сформульована екологічна політика ЧАЕС, намічено шляхи її реалізації в створенні системи керування охороною навколишнього середовища в умовах зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

 

Паспорт визначає екологічні аспекти, які може контролювати й на які може позитивно впливати ЧАЕС.

Паспорт є документованим доказом для всіх зацікавлених сторін (органи регулювання і нагляду, Адміністрація зони відчуження, засоби масової інформації та ін.), що діюча на підприємстві система забезпечення радіаційно-екологічної безпеки і моніторингу відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів України в галузі ядерної енергетики, радіаційно-екологічної безпеки, охорони довкілля і раціонального природокористування. А діяльність, що провадиться на ДСП ЧАЕС, відповідає умовам ліцензій та інших документів, виданих ДСП ЧАЕС органами регулювання та нагляду.

Слід зазначити, що подібного документа в цей час не має жодна атомна станція України, і досвід ЧЦ може бути застосований і для них.

Для контактів:

Виконуючий обов’язки генерального директора ЧЦ,

директор Міжнародної радіоекологічної лабораторії
Бондарьков Михайло Дмитрович
Тел. +38 (04579) 2 44 88
Факс +38 (04579) 6 15 62
e-mail: bondarkov@chornobyl.net
Previous Article
Next Article