Розробка посібника з реабілітації відчужених територій

Період виконання: 2004-2005 р.р.

Замовник: Меморіальний інститут Battelle Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (PNNL), США

Головним завданням проекту була розробка методичного посібника з проблем реабілітації та повторного заселення відчужених земель, що містить перелік детально описаних процедур, які дозволяють оцінювати потенційні можливості поводження з такими землями, включаючи повторне заселення.
Результатом роботи став розроблений проект методичного керівництва, в якому наведено методологічні основи й методичні аспекти реабілітації відчужених територій, які включають деякі алгоритми та приклади розрахунків. Розроблений проект методичного керівництва складається із двох частин.

Перша частина включає наступні основні розділи:

 • загальні положення (юридична база, характеристика територій, які потенційно можуть підпадати під реабілітаційні процеси, принципи та критерії проведення реабілітаційної діяльності);
 • основні поняття, що є підґрунтям реабілітації, у відповідності з дозовим критерієм;
 • інформаційну основу й критерії для прийняття рішень з реабілітації територій;
 • оцінку окремих ділянок відчужених територій за їхньою придатністю до реабілітації в цілому та визначення можливості досягнення повної або часткової (обмеженої) реабілітації (санітарно-гігієнічну характеристику навколишнього середовища на відчужених територіях);
 • визначення територій, де можлива реабілітаційна діяльність (визначення територій повної і часткової реабілітації);
 • визначення території буферної зони та інформаційна основа її вибору;
 • визначення напрямків і сценаріїв реабілітаційної діяльності (сільськогосподарська діяльність, лісогосподарська діяльність та ін.) і порівняльна оцінка їх ефективності та доцільності.

Друга частина посібника включає алгоритми і приклади розрахунків:

 • оцінку поточної радіологічної ситуації на відчужених територіях (радіонуклідного складу забруднення, щільності забруднення території, фізико-хімічних форм радіоактивних опадів і динаміки їхньої трансформації;
 • оцінку можливого радіоактивного забруднення продуктів харчування (без проведення і при проведенні контрзаходів);
 • оцінку можливих дозових навантажень населення у випадку реевакуації, класифікацію територій за типами радіологічної ситуації, виділення територій, де можлива часткова реабілітація, зонування територій);
 • оцінку, класифікацію і зонування територій за їх потенціалом щодо можливої реабілітації.

Для контактів:

Головний науковий співробітник Міжнародної радіоекологічної лабораторії,
Доктор біологічних наук
Іванов Юрій Олександрович
Тел. +38 (04579) 2 44 88
Факс+38 (04579) 6 15 62
e-mail:ivanov@chornobyl.net
Previous Article
Next Article