Публікації 2003

Перелік публікацій та доповідей співробітників Чорнобильського центр у, представлених на конференціях і семінарах (2003 рік)

Статті, опубліковані в наукових виданнях:

  • Носовський А.В. Малі дози і питання нормування опромінення // Проблеми Чорнобиля, 2003 р., № 12, с. 17 – 30.
  • Ключников О.О., Носовський А.В., Бар’яхтар В.Г. Про необхідність реформування науки в Україні і створення науково-дослідного інститута атомної енергетики // Проблеми Чорнобиля, 2003 р., № 12, с. 6-16.
  • Антонов Є.А., Носовський А.В., Р илов В.Р., Ткачов Д.О. Система документування і зберігання даних із зняття з експлуатації енергоблоків АЕС // Проблеми Чорнобиля, 2003 р., №14.
  • Носовський А.В., Салій Л.М. Концептуальні підходи до розробки методики оцінки витрат щодо зняття з експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій // Проблеми Чорнобиля, 2003 р., №13.
  • Носовський А.В. Дози опромінення, отримані в результаті аварії на Чорнобильськ ій АЕС , і медичні ефекти // Ядерна та радіаційна безпека, 2003 р., №1, с. 11-24.
  • Носовський А.В. Особливості безпеки ядерної енергетики . // Ядерна та радіаційна безпека, 2003 р., №2, с. 29-39.
  • Бобро Д.Г., Носовський А.В., Кочегура Ю.А., Грицай О.О. Формування бібліотеки констант для транспортних розрахунків реактора РВПК-1000 // Ядерна та радіаційна безпека, 2003 р., №4, с. 51-62.
  • Бобро Д.Г., Бондарьков М.Д., Носовський А.В., Павлович В.М., Фомін В.В., Шацман А.В. Порівняльний аналіз експериментальних і розрахункових даних активності і нуклідного складу графітових елементів каналів реактору 2-го енергоблоку ЧАЕС // Ядерна та радіаційна безпека, 2003 р., №3, с. 78-86.
  • Бобро Д.Г., Носовський А.В., Павлович В.М. Розрахунок ізотопного складу та радіаційних характеристик обладнання та конструкційних елементів реактора енергоблока № 2 Чорнобильської АЕС // Журнал “Атомная энергия”, Росія.
  • Носовський А.В . Досвід зняття з експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій // Вісник КПІ, 2003 р.
  • Носовський А.В. Перспективи розвитку атомної енергетичної галузі України // Вісник КПІ, 2003 р.
  • Гащак С.П. Цікаві зоологічні знахідки на півночі Київської і Чернігівської областей // Вісник зоології, 2003 р. 37 (3): 64.
  • Барчук Р.О., Варенюк І.М., Гащак С.П., Горяна Ю.О. Морфофункціональне дослідження щитовидної залози, кори надниркових залоз і гіпофіза рудої полівки (Clethrionomys glareolus), що живе в умовах радіоактивного забрудненого середовища // Доповіді НАН України, 2003.
  • Wickliffe, J.K., A.M. Bickham, B.E.Rodgers, R.K. Chesser, C.J. Phillips, S.P. Gaschak, J.A. Goryanaya, I. Chizhevsky, R.J. Baker . Exposure to low dose-rate l -radiation does not induce point mutations in Big Blue a mice. Environmental and Molecular Mutagenesis 41(1).
  • Baryakhtar V . G ., M . D . Bondarkov , S . P . Gaschak , Ju . A . Goryanaya , A . M . Maximenko , V . V . Liabik , R . K . Chesser , R . G . Baker . Problems in small mammals radioecology // Environmental Sciences and Pollution Research. 2003. Special Issue No 1. P. 95—106.

Доповіді на конференціях і семінарах:

На засіданні Українського Відділення Міжнародного Союзу Радіоекологів :

  • Гащак С.П., Іванов Ю.О. “Про Міжнародну радіоекологічну лабораторію і результати її діяльності” Київ, 18 квітня 2003 р.

На ІІІ з’їзді з радіаційних досліджень “Радіобіологія і радіоекологія », Київ 21-25 травня 2003 р.

  • Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Іванов Ю.О., Максименко А.М., Рябушкін О.М., Желтоножс ький В.А., Желтоножс ька М.В., Бейкер Р. Дж., Чессер Р. К., Роджерс Б.Е. Характер розподілу радіоактивних речовин на ділянках “Рудого лісу”.
  • Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Іванов Ю.О., Осколків Б.Я., Рябушкін О. М. Міжнародна радіоекологічна лабораторія. Мета, завдання і напрямки досліджень.
  • Горяна Ю.О., Максименко А.М., Гащак С.П., Барчук Р.О., Бондарьков М.Д. Характер розподілу 90Sr і 137Cs в організмі рудої полівки (Clethrionomys glareolus).
  • Горяна Ю.О., Барчук Р.О., Варенюк І.М., Гащак С.П. Морфофункціональний аналіз активності щитовидної залози і надниркових залозClethrionomys glareolus в умовах радіоактивного забруднення середовища проживання.
  • Іванов Ю.О. Оцінка значищусті процесів, що визначають довгострокову динаміку надходження 90Sr і 137Cs викид ів ЧАЕС із ґрунту в рослини.

На конференції Українського ядерного товариства , Севастополь, червень, 2003 р.:

  • Ярославцев К.Г. Застосування методик HAZOP і HAZAN для підготовки звітів з аналізу безпеки об’єктів ядерної енергетики.

У роботі наради «1 st Plenary and Working Group Meetings of the IAEA Programme on Environmental Modelling for RAdiation Safety (EMRAS)», Відень, Австрія, 1-5 вересня 2003 р.:

  • Gaschak S. P., Arkhipov A. N . Slavutych and Pripyat – model towns for radioecology research.

На конференції « The 9 th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management. ICEM’03 », Оксфорд, Великобританія, 21-25 вересня 2003 р.:

  • Ivanov Y. A., Los I. P., Arkhippov A. N., Proskura N. I. Conceptual and practical aspects of the rehabilitation of Chernobyl NPP Exclusion Zone.
  • Ivanov Y. A. Long-term dynamics of radiological situation in terrestrial ecosystems as a result of Chernobyl accident.
  • Oskolkov B., Seida V. A., Neretin Y. A., Saliy V. P., Fomin V. V. Radioactive waste management problems at the Chernobyl NPP.

На семінарі Московського відділення ОАО АЕС «Зняття з експлуатації АЕС » і на спільній нараді НАЕК «Енергоатом» і «Росенергоатом »:

  • Рилов В .Р ., Ткачов Д .А . Науково -технічний супровід робіт щодо зняття з експлуатації ЧАЕС .

На конференції Міжнародного Чорнобильського центр у «Міжнародне співробітництво – Чорнобилю», Славутич, 9-12 вересня 2003 р.:

1. Бобро Д.Г., Ярославцев К.Г. Застосування методик HAZOP і HAZAN для підготовки звітів з аналізу безпеки об’єктів ядерної енергетики.

2. Носовський А.В., Рилов В.Р., Сейда В.А. Аналіз потенційних аварій при знятті з експлуатації енергоблоків АЕС з реакторами РБМК.

3. Бондарьков М.Д., Желтоножський В.А., Максименко А.М., Мартиненко В. І., Носовський А.В., Осколків Б.Я., Петров В.В., Рябушкін О.М., Савін А. І., Садовніов Л.В., Шульга А.О. Експериментальне визначення вмісту радіоактивних ізотопів у реакторному графіті ГРП-2-125.

4. Бобро Д.Г., Бондарьков М.Д., Носовський А.В., Павлович В.М., Фомін В.В., Шацман А.В. Порівняльний аналіз експериментальних і розрахункових даних активності і нуклідного складу графітових елементів каналів реактора 2-го енергоблоку ЧАЕС.

5. Рилов В.Р., Носовський А.В., Гончар ов Б. І., Сейда В.А., Шацман А.В. Підсумки комплексного інженерного та радіаційного обстеження 1- ї черги ЧАЕС.

6. Бобро Д.Г., Носовський А.В., Грицай Е.А., КочегураЮ.А. Формування бібліотек констант для транспортних розрахунків реактора РБМК-1000.

7. Носовський А.В., Р илов В.Р., Ткачов Д. О., Антонов Є.А. База даних інформаційної підтримки діяльності зі зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.

8. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Желтоножс ька М.В., Желтоножський В.А., Іванов Ю.О., Максименко А.М., Рябушкін О.М., Рональд К. Чессер, Роджерс Б., Бейкер Р. Порівняльний аналіз параметрів міграції радіоактивних ізотопів у ґрунтах «Рудого лісу».

9. Іванов Ю.О., Лось І.П., Архіпов А. М., Кашпаров В.А., Проскура М. І. Принципи реабілітації території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

10. Руд я К.Г.Уточнення механізмів і параметрів процесу руйнування активної зони і реакторного відділення блоку №4 Чорнобильської АЕС.

11. Рудя К., Пазухін Е. та ін. Дослідження процесів утворення лавоподібних паливовмісних мас на об’єкті «Укриття» у лабораторних умовах НЦ ХФТ І.

12. Рудя К., Толстолуцький А., Красноруцький В. та ін. Рентгеноструктурні дослідження модельних матеріалів в експериментах, що імітують аварійні ситуації на АЕС.

13. Рудя К., Толстолуцький О. та ін. Використання методів ядерного мікроаналізу для дослідження елементного складу синтезованих імітаторів лавоподібних паливовмісних мас.

14. Рудя К., Толстолуцкий О. та ін. Електронно-мікроскопічні і рентгеноспектральні дослідження лавоподібних зразків.

15. Рудя К., Толстолуцький О. та ін. Дослідження часток об’єкта «Укриття», екстрагованих на плівкових пилоутримувачах.

16. Рудя К., Красноруцький В. та ін.Вимір в’язкості імітатора ЛПВМ за високих температур.

17. Глигало В., Рудя К., Селезньов О., Gunter G. Pretzsch . Проект «Стан безпеки об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС», що виконується в рамках Франко-німецької ініціативи по Чорнобилю.

18. Осколков Б. Я., Максименко А. М., Джепо С. П., Скальський А. С., Фомін В. В., Андреєв В. В., Драпеко Г. Ф., Заграй А. І. Екологічна оцінка забруднення підземних вод на території проммайданчика ЧАЕС.

На конференції « International Conference on the Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation » . 6-10 жовтня 2003р., Стокгольм, Швеція.

  • Bondarkov, M.D., S.P. Gaschak, Yu.A. Ivanov, A.M. Maksimenko, A.N. Ryabushkin, Zheltonozhsky, V.A., L.V. Sadovnikov, Chesser, R.K., R.G. Baker. Parameters of radiation situation on the territory of the Red Forest site in the Chornobyl exclusion zone as impact factors for wild non-human species.
  • Bondarkov, M.D., S.P. Gaschak, Ju.A. Goryanaya, A.M. Maximenko, Chesser, R.K., R.G. Baker . Radionuclides accumulation and dose burden in small mammals in Chornobyl zone.
  • Gaschak S., I. Chizhevsky, A. Arkhipov, N.A. Beresford, C.L. Barnett. The transfer of 137Cs and 90Sr to wild animals within the Chernobyl exclusion zone.

На міжнародному семінарі «Екологічна безпека продукції і навколишнього середовища – потреба суспільства» Судак, Крим, 21-24 жовтня 2003р.:

1. Коваленко Г., Рудя К., Корецька Н. Розробка концепції радіоекологічного паспорта території.

2. Селезньов О.М.Про заходи щодо зменшення антропогенного тиску на природні екосистем и України.

Previous Article
Next Article