Проект поглибленого аналізу безпеки блоку №1 Рівненської АЕС. Аналіз зовнішніх екстремальних впливів в обмеженому обсязі (пожежі, затоплення, землетруси й ін.) – Частина 1

Період: 1999 – 2003 р.р.
Замовник: Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія США (PNNL)
Бенефіціар: Рівненська АЕС

Проект спрямований на визначення стабільності блоку №1 Рівненської АЕС при екстремальних зовнішніх впливах в обмеженому обсязі. Перша частина робіт складалася зі збору й обробки необхідних вихідних даних для аналізу й виконання якісної й кількісної ідентифікації уразливості блоку від зовнішніх екстремальних впливів.
Так як аналізувалися не всі потенційні впливи, роботи виконувалися в обмеженому обсязі.

У рамках проекту:
  • Розроблено посібник з виконання частини 1 аналізу зовнішніх екстремальних впливів в обмеженому обсязі;
  • проведено навчання персоналу Рівненської АЕС методиці ймовірнісного аналізу безпеки й аналізу зовнішніх екстремальних впливів;
  • зібрані й підготовлені первинні дані (у тому числі необхідні дані по площадці РАЕС, статистичні дані з екстремальних впливів та ін.);
  • виконано початкову (якісну) ідентифікацію уразливості блоку від зовнішніх екстремальних впливів;
  • проведено заключну якісну й кількісну ідентифікацію уразливості блоку від природних екстремальних впливів. Розроблено план і виконано оцінку необхідних трудовитрат для завершення ймовірнісного аналізу безпеки для природних екстремальних впливів;
  • проведено заключну якісну й кількісну ідентифікацію уразливості блоку від техногенних екстремальних впливів. Розроблено план і виконано оцінку необхідних трудовитрат для завершення ймовірнісного аналізу безпеки для техногенних екстремальних впливів.

Результатом роботи є підсумковий звіт за частиною 1 «Аналіз безпеки для зовнішніх екстремальних впливів в обмеженому обсязі (пожежі, затоплення, землетруси й ін.)». У звіті представлено всю зібрану інформацію, яка необхідна для виконання ІАБ для зовнішніх екстремальних впливів, наведено результати кількісної і якісної ідентифікації уразливості блоку, у тому числі ідентифіковано екстремальні впливи, потенційно важливі з погляду ризику. Для цих потенційно важливих екстремальних впливів наведено план виконання оцінки частоти ушкодження активної зони блоку №1 РАЕС від зовнішніх екстремальних впливів.

Для контактів:
Директор Лабораторії аналізу безпеки
Жабін Олег Ігоревич
Тіл./факс: +38 (044) 559 66 07
e-mail: sal@i.com.ua
Previous Article
Next Article