Проект поглибленого аналізу безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС: підтрімка РАЕС при проведенні обходів для одержання детальних даних по трасуваннях кабелів

Період: 2006 – 2007 р.р.

Замовник: Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія (PNNL), США

Бенефіціар: ВП «Рівненська АЕС»

Виконано наступні роботи:

  • підготовлено й погоджено технічне завдання на виконання робіт (яке ввійшло до складу контрактних документів за проектом);
  • розроблено й погоджено звіти D1.1 і D1.2 “Посібник з проекту” (проект і підсумковий документ, відповідно);
  • розроблено і погоджено звіт D2.1 “Попередній перелік кабелів”;
  • розроблено російську версію проекту звіту D2.2 “Заключний перелік кабелів”. Виконано частину робіт з перекладу проекту звіту на англійську мову.

Для контактів:
Директор Лабораторії аналізу безпеки
Жабін Олег Ігоревич
Т./Ф. +38 044 559 66 07
e-mail : sal@i.com.ua