Проектне аналітичне обгрунтування симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій (СОАІ) щодо відновлення критичних функцій безпеки (КФБ) для блоку №1 ЮУ АЕС

Період: 2006 – 2007 р.р.

Замовник: ДП НАЕК «Енергоатом»

Бенефіціар: ВП «Южно-Українська АЕС»

Мета проекту – формулювання стратегій відновлення задовільного стану КФБ, основних дій персоналу щодо реалізації цих стратегій, обґрунтування ефективності та визначення пріоритету відновлених стратегій та дій. Визначення сукупності параметрів, які характеризують необхідність виконання тих або інших відновлених дій для приведення енергоблоку в безпечний кінцевий стан шляхом проведення тепло-гідравлічних розрахунків і інженерних оцінок.

До обсягу робіт входило:

  • ознайомлення з інструкціями відновлення критичних функцій безпеки (КФБ) для блоку № 1 ЮУ АЕС, визначення основних стратегій і дій, запропонованих цими інструкціями;
  • вибір вихідних подій аварій і розрахункових сценаріїв для аналітичного обґрунтування інструкцій з оптимального відновлення з урахуванням результатів тепло-гідравлічних розрахунків, виконаних в рамках імовірнісного аналізу безпеки і аналізу проектних аварій;
  • виконання розрахункових аналізів і інженерних оцінок для відібраних аварійних режимів;
  • загальних питань інструкцій з відновлення КФБ (при необхідності);
  • розробка висновків і рекомендацій, формування підсумкового звіту з аналітичного обґрунтування інструкцій з відновлення КФБ.

Виконується аналітичне обгрунтування для режиму роботи реакторної установки на номінальній потужності.

В результаті виконання даної роботи очікується:

  • аналітичне підтвердження стратегій відновлення задовільного стану КФБ, основних дій персоналу з реалізацій цих стратегій, обґрунтувань ефективності і визначення пріоритету відновлених стратегій і дій;
  • отримання аналітичних даних для використання при розробці технічних обґрунтувань СОАІ.

Для контактів:
Директор Лабораторії аналізу безпеки
Жабін Олег Ігоревич
Т./Ф. +38 044 559 66 07
e-mail : sal@i.com.ua

Previous Article
Next Article