Представники лабораторії аналізу безпеки взяли участь у семінарі “Розрахункові коди GRS – розробка, валідація та застосування”

В рамках науково-технічної кооперації з країнами середньої та східної Європи з 24 по 26 жовтня 2005 р. у м. Гаршинг, Німеччина, представниками GRS (Німеччина) проведено семінар “Розрахункові коди GRS – розробка, валідація та застосування”. На семінарі були представлені й обговорені останні розробки та модифікації в розрахункових кодах GRS ATHLET, ATHLET-CD, COCOSYS та ін., а також результати практичного застосування цих кодів для аналізу безпеки на підтримку експлуатації АЕС та в регулюючій діяльності. Фахівцями лабораторії аналізу безпеки була представлена доповідь “Досвід використання та валідації розрахункового коду ATHLET у Чорнобильському центрі”.

Previous Article
Next Article