Право сильного – оберігати

Високі темпи освоєння території України, фрагментація природних ареалів, перепромисел дикої фауни, загальні антропогенні зміни природного середовища породжують серйозні екологічні проблеми, зокрема для тваринного світу нашої країни. Усвідомлюючи надзвичайно важкий стан, у якому перебуває фауна України, зоологи, що працюють на території природно-заповідного фонду й біологічних стаціонарів вищих навчальних закладів всіх областей України, щорічно проводять тижневу школу-семінар, присвячену одній з актуальних тем охорони біологічного розмаїття.

За сформованою традицією, кожна чергова школа проходить у новому місці, на базах об`єктів природно-заповідного фонду або на біологічних стаціонарах вищих навчальних закладів. Це дозволяє учасникам у більш тісній обстановці познайомитися, представити результати своєї діяльності, обговорити існуючі проблеми й поділитися досвідом охорони тварин в умовах різних природних зон і регіонів з різним рівнем антропогенного навантаження.

Майбутню, 14-у, школу під назвою «Моніторинг фауни й дистанційні методи дослідження ссавців» заплановано провести у вересні цього року в безпосередній близькості від Чорнобильської зони, на базі відпочинку «Екополіс» у селі Оране Іванківского району, в 30 км від Чорнобиля. Одним з найбільш важливих напрямків дискусій буде проблема вивчення й охорони фауни цього регіону.

Тема й місце проведення школи обрані не випадково. Сьогодні, коли наша країна й світове співтовариство мають двадцятилітній досвід подолання наслідків техногенної аварії на Чорнобильській станції, для всіх нас усе ще залишається очевидним наступний факт: незважаючи на потужний і сприятливий розвиток природних комплексів Чорнобильської зони, на їх високе біологічне розмаїття і безсумнівні перспективи, у розумах і душах людей, як і раніше, сидить міцний стереотип екологічної катастрофи й людської трагедії. Основною причиною цього, насамперед, є крайній брак у населення фактичної інформації, отриманої вченими-зоологами, ботаніками, працівниками природоохоронних організацій за час, що пройшов після аварії.

Всупереч існуючим уявленням, природні комплекси зони, що постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи, не тільки не стали «радіоактивним смітником», але навіть навпаки, знайшли ще більшу цінність. В умовах майже заповідного режиму вони розвивалися шляхом відновлення колись втраченого багатства. Відсутність людей і традиційних методів господарювання сприяли росту біологічного розмаїття й відновленню природної рівноваги. На території, площа якої не поступається за розмірами найбільшому національному парку України, можливий самопідтримучий стійкий розвиток біогеоценозів. На теперішній час загальний список тільки хребетних тварин нараховує до 413 видів, з них мешкання 318 не викликає сумніву, а 22 види занесено до Червоної Книги України. Цінність природних комплексів послужила ідеєю створення в Чорнобильській зоні біосферного заповідника, що є найрозумнішим напрямком реабілітації земель, який одночасно не суперечить завданню підтримки радіаційної обстановки в стабільному й контрольованому стані.

Проведення чергової Теріологічної школи в безпосередній близькості від Чорнобильської зони дасть можливість вченим-зоологам всієї України своїми очами побачити цей регіон. А вчені, що проводять тут дослідження, представлять на суд фахівців-зоологів і природоохоронників інформацію про фауну ссавців цієї території. Одним із завдань майбутньої школи-семінару стане залучення уваги вчених-зоологів і представників природоохоронних організацій до проблем захисту права природних комплексів Чорнобильської зони на вільний розвиток.

З інформаціею по діяльності Теріологічної школи Ви можете також ознаїмитись на сайті www.terioshkola.org.ua

Previous Article
Next Article