Поточні проекти Чорнобильського центру

1. Закінчено роботи зі створення Інтегрованої бази даних об’єкта «Укриття» (ІБДУ).
Метою створення ІБДУ було:
–  збір всіх необхідних даних і документів про стан об’єкта, устаткування й системи енергоблоків, а також про роботи, виконані на 4-му блоці після аварії;
– зберігання даних в електронному вигляді, їхня обробка й аналіз для надання та одночасного використання багатьма користувачами, зокрема, для рішення завдань щодо перетворення ОУ в рамках Плану здійснення заходів (SIP).
Активну частину даного проекту завершено. Відповідно до умов контракту, протягом наступних 18 місяців буде проводитися гарантійне обслуговування, що включає підтримку технічного характеру, а також обслуговування устаткування, поставленого в рамках контракту.
2. Ведуться роботи за проектом «Комплексне інженерне й радіаційне обстеження (КІРО) енергоблоків №1,2 Южно-Української АЕС” і розробка прикладного модуля керування бази даних».
Мета створення АСП КІРО – облік, радіаційний моніторинг, інженерні й хімічні обстеження, взаємодія з українською базою даних «Надійність» і формування звітних форм.
На сьогоднішній день здійснюється розробка, налагодження й тестування програмного забезпечення на тестовому стенді.
3. Міжнародна радіоекологічна лабораторія ЧЦ реалізує проект “Моніторинг відновлення Чорнобильської зони відчуження”, замовником якого є Міністерство енергетики США (DOE). Строки виконання робіт: вересень 2006 р. – березень 2009 р.
Об’єктом дослідження є промислова частина Чорнобильської зони відчуження (промзона), у якій на цей час активно ведуться роботи щодо виведення з експлуатації ЧАЕС і будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК).
Мета даного проекту – оцінка радіоекологічного статусу території промзони Чорнобильської АЕС, його змін в залежності від характеру виробничої діяльності, визначення методів проведення радіоекологічного моніторингу, які забезпечують найбільш адекватний контроль екологічного стану території.
На першому етапі виконуються роботи зі збору й аналізу доступної опублікованої інформації щодо характеристики радіоекологічного статусу території промислової зони Чорнобильської АЕС, виробничої діяльності з виведення з експлуатації енергоблоків ЧАЕС, а також перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

З метою уточнення деяких радіоекологічних параметрів даної території виконується відбір проб і вимірювання забруднення ґрунту, рослин і підземних вод, радіаційна гамма-зйомка основних доріг і території, які прилягають до виробничих об’єктів.

Previous Article
Next Article