Оцінка впливу радіоекологічних умов на швидкість розпаду рослинної органіки у лісах та водоймах зони відчуження

Замовник: Державне агенство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)
Період: 2011

Метою досліджень є оцінка швидкості розпаду рослинної органіки (листя дерев) у суходільних і водних лісових екосистемах в залежності від рівнів радіоактивного забруднення середовища.
Метою досліджень є оцінка швидкості розпаду рослинної органіки (листя дерев) у суходільних і водних лісових екосистемах в залежності від рівнів радіоактивного забруднення середовища.
Ідея експерименту передбачала розміщення “стандартного” рослинного органічного матеріалу у горизонт рослинного опаду або поблизу дна водойм на ділянках зони відчуження, що мають близькі загальні екологічні умови і відмінні радіаційні, витримку його впродовж певного періоду часу та оцінку коефіцієнту розпаду. У якості “стандартного” матеріалу було обрано свіжий осінній опад листя дерев двох видів: вільхи ( Alnus glutinosa) та берези ( Betula pendula), що були зібрані на умовно “чистих” у радіаційному відношенні територіях: поблизу населених пунктів Незаможня та Мекшунівка Чернігівської області. Листя було висушене при кімнатній температурі до стабільної маси.
Комплекс робіт, виконаний власне фахівцями МРЛ, включав:

  • вибір дослідних ділянок та опис радіоекологічних умов;
  • збір листового опаду та його підготовку;
  • розміщення навісок листя в вигляді мікрокосмів прозорих для діяльності біоти (пластикові сітчасті пакети) на ділянках зони відчуження;
  • збір мікрокосмів через певні інтервали часу та визначення маси органіки, що залишилася (оцінка коефіцієнту розпаду).

Комплекс робіт, виконаний при участі і підтримці IRSN включав:

  1. характеризація водойм та ґрунтово-рослинних комплексів;
  2. оцінка вмісту радіонуклідів (90Sr, 137Cs, 241Am, 238-240Pu, 234,238U) у зразках ґрунту та донних відкладень, відібраних на ділянках, де були закладені мікрокосми (роботи виконані в МРЛ при фінансуванні IRSN);
  3. оцінка розмаїття та рівня активності біоти (бактерії, гриби, нематоди, макроподи) на дослідних ділянках;
  4. оцінка дозових навантажень за допомогою термолюмінесцентних дозиметрів.

Комплекс робіт виконувався двома групами: МРЛ ЧЦ і спільно МРЛ ЧЦ з фахівцями Інституту з радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція), – і, відповідно, фінансувався з двох джерел: бюджетної програми України (КПКВ 3202110, п.2) та IRSN (угода №1, Work package 2). Роботи провадили відповідно до програми спільної діяльності Чорнобильського центру і Інституту з радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція), погодженої з Міністерством з надзвичайних ситуацій України.

Для контактів:
Заступник директора МРЛ по науці,
начальник відділу радіоекологічних досліджень
Гащак Сергій Петрович
Т. +38 (04579) 6 15 62
Ф. +38 (04579) 6 15 62
e-mail: sgaschak@chornobyl.net

Previous Article
Next Article