Науково-технічні видання

Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна)
Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна)Славутич, 2006 р.Наведено огляд видового складу і дані про загальний стан фауни хребетних тварин на українській Чорнобильській зоні наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Складено повний список видів хребетних тварин, що мешкають або можуть бути на території Зони відчуження, розглянуто стан інформації щодо кожного виду. Підведено підсумки щодо таксономічного різноманіття фауни хребетних, про наявність і сучасний стан “червонокнижних” видів. Зроблено висновок, що за розмірами території (2500 кв. км) і багатством тваринних комплексів, з урахуванням ролі цього регіону в житті багатьох мігруючих видів тварин і з погляду на тривало існуючий, майже заповідний режим, Чорнобильська зона тією чи іншою мірою має бути віднесена до однієї з категорій об’єктів природно-заповідного фонду України і включена у Всеєвропейську екологічну мережу. Галузі використання результатів досліджень – екологія ценозів, зоологія, мисливствознавство, заповідна та природоохоронна справа. Автори: С.П.Гащак, Д.О.Вишневський, О.О.Заліський. 
Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони України
Фауна хребетних тваринСлавутич – Чорнобиль, 2002р.
Наведено узагальнюючі результати досліджень щодо вивчення видового складу й загального стану фауни хребетних тварин на території української частини Чорнобильської зони. Складено повний список хребетних тварин Чорнобильської зони, у тому числі “червонокнижних” видів, розглянуто стан інформації щодо кожного виду. Для фахівців в галузях екології, зоології, мисливствознавства, заповідної й природоохоронної справи. Автори: С. П. Гащак, А. А. Заліський, О. Г. Бунтова, Д. А. Вишневський, О. М. Котляров 
Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. Збірка наукових статей. Випуск 4
Наукові та технічні аспекти Чорнобиля. Збірка наукових статей. Випуск 4

Київ: Політехніка, 2002 р.

Збірка містить доповіді та наукові статті, підготовлені й обговорені учасниками конференції Міжнародного Чорнобильського центру “2001: Міжнародне співробітництво – Чорнобилю”. У них представлено результати спільних міжнародних проектів на проммайданчику ЧАЕС, спрямованих на рішення проблем зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами, перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему. Розглянуто питання екології зони відчуження і радіоактивно забруднених територій, медичні аспекти аварії на ЧАЕС, а також соціально-економічні проблеми Славутича, пов’язані з закриттям Чорнобильської АЕС, можливості інвестицій і розвитку бізнесу в Спеціальній економічній зоні “Славутич”. Для наукових і практичних працівників в галузях безпечного використання ядерної енергії, ядерної і радіаційної безпеки, екології і медицини. 

Під заг. ред. В. М. Глигала, А. В. Носовського 
Редакційна колегія:  В. Кухар, В. Бар’яхтар, В. Бебешко, М. Бондарьков, С. Барбашов, С. Бугаєнко, В. Васильченко, І. Вишневський, Є. Гарін, В. Глигало, В. Грищенко, В. Кім, О. Ключников, Ю. Костенко, М. Курильчик, Ю. Недашковський, Н. Нігматуллін, А. Носовський, Ю. Немчінов, С. Огородник, Ю. Самойленко, О. Толкач, В. Толстоногов, В. Удовиченко, В. Холоша, В. Чебров, В. Шестопалов, П. Шмарін – Україна; І. Тажибаєва – Казахстан; Р. Аван, Д. Коуч, Дж. Тернер, Дж. Херндон, Д. Хілл, Р. Чессер – США; Я. Даунінг, Н. Девіс, П. Нортон – Великобританія; Ф. Бійон, Ж. Л. Фріше – Франція; Х. Теске – Німеччина; Ф. Гасперіні – Європейська комісія; Ю. Амано, К. Аокі – Японія.
Славутич: питання радіаційної екології
Славутич: питання радіаційної екологіїКиїв: Вища школа, 2001 р.

Узагальнено досвід комплексної реабілітації радіоактивно забрудненої території м. Славутича. Викладено методологію радіаційного контролю та практику забезпечення безпечного проживання населення. Для наукових і практичних працівників, які займаються проблемами дозиметрії, радіаційної екології та медицини. Може бути корисною студентам відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Автори: А. В. Носовський, Б. Я. Осколков, Ю . О. Іванов, В. П. Удовиченко

Під ред. А. В. Носовського, Б. Я. Осколкова

Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. Збірка наукових статей. Випуск 3
Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. Збірка наукових статей. Випуск 3Київ: Вища школа, 2001 р.Збірка містить доповіді та наукові статті, підготовлені й обговорені учасниками конференції Міжнародного Чорнобильського центру “2000: Міжнародне співробітництво – Чорнобилю”. У них висвітлено результати спільних міжнародних проектів на проммайданчику ЧАЕС, спрямованих на розв’язання проблем зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами, перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему. Розглянуто питання екології зони відчуження і радіоактивно забруднених територій, медичні аспекти аварії на ЧАЕС, а також соціально-економічні проблеми Славутича, пов’язані з закриттям Чорнобильської АЕС, можливості інвестицій і розвитку бізнесу в Спеціальній економічній зоні “Славутич”. Для наукових і практичних працівників в галузях безпечного використання ядерної енергії, ядерної і радіаційної безпеки, екології і медицини.

 Під заг. ред. В. М. Глигала, А. В. Носовського
 Редакційна колегія: В. Кухар, В. Бар’ьяхтар, В. Бебешко, М. Бондарьков, В. Васильченко, І. Вишневський, Е. Гарін, В. Глигало, В. Грищенко, О. Ключников, О. Миколайчук, Н. Нігматуллін, А. Носовський, Ю. Немчінов, С. Огородник, В. Удовиченко, В. Холоша, В. Шестопалов – Україна; Т. Леш, Д. Коуч, Дж. Херндон, Д. Хілл, Р. Чессер – США; Я. Даунінг, Н. Девіс, П. Нортон – Великобританія; Ф. Бійон, Ж. Л. Фріше – Франція; Х. Теске – Німеччина.
Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. Збірка наукових статей. Випуск 2
Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. Збірка наукових статей. Випуск 2

Славутич: Укратомвидав, 2000 р.
У збірці представлено доповіді та наукові статті, підготовлені й обговорені учасниками конференції Міжнародного Чорнобильського центру «1999: Міжнародне співробітництво – Чорнобилю». У них висвітлено результати виконання спільних міжнародних проектів, спрямованих на розв’язання проблем підвищення безпеки енергоблоків АЕС, зняття з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами. Розглянуто питання, пов’язані з перетворенням об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, екологічні і медичні аспекти аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС, а також соціально-економічні проблеми м. Славутича, обумовлені достроковим виведенням енергоблоків АЕС з експлуатації.

Для наукових і практичних працівників в галузях безпечного використання атомної енергії, ядерної і радіаційної безпеки, екології і медицини.

 Під заг. ред. В. М. Глигала, А. В. Носовського
 Редакційна колегія: В. Кухар (Україна), В. Бар’яхтар (Україна), В. Медіа (США), Т. Ноулз (Великобританія), А. Носовський (Україна), Т. Леш (США), Е. Уайтхед (Великобританія), В. Глигало (Україна), І. Вишневський (Україна), Л. Додд (США), О. Ключников (Україна), Ю. Немчінов (Україна), С. Огородник (Україна), В. Шестопалов (Україна), Ж. Ж. Дублекур (Франція), Р. Чессер (США), В. Бебешко (Україна), В. Удовиченко (Україна).
Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. Збірка наукових статей і доповідей. Випуск 1
Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. Збірка наукових статей і доповідей. Випуск 1

Славутич: Укратомвидав, 1999 р.

У збірці представлено доповіді та наукові статті, підготовлені й обговорені учасниками конференції Міжнародного Чорнобильського центру “1997: Міжнародне співробітництво – Чорнобильській АЕС і Славутичу” і “1998: Міжнародне співробітництво – Чорнобилю”. У них висвітлені результати виконання спільних міжнародних проектів, спрямованих на розв’язання проблем підвищення безпеки енергоблоків АЕС, зняття з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами. Розглянуто питання, пов’язані з перетворенням об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, екологічні та медичні аспекти аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС. Для наукових і практичних працівників в галузях безпечного використання атомної енергії, ядерної і радіаційної безпеки, екології і медицини.

 Під заг. ред. В. М. Глигала, А. В. Носовського
 Редакційна колегія:  В. Бар’яхтар, В. Медіа, Т. Ноулз, В. Васильченко, І. Вишневський, Д. Гродзинський, Л. Додд, О. Ключников, В. Купний, Є. Сенін, В. Шестопалов, Е. Гарін
Питання дозиметрії і радіаційна безпека на АЕС
Питання дозиметрії і радіаційна безпека на АЕС

Славутич: Укратомвидав, 1998 р.

Розглянуто основи дозиметрії та принципи забезпечення радіаційної безпеки, особливості ядерних енергетичних установок як технічних об’єктів підвищеної радіаційної небезпеки. На підставі досвіду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, законодавчих і нормативних актів України, а також відповідно до останніх рекомендацій МАГАТЕ, НКДАР, МКРЗ представлено концепцію прийнятного ризику, основи нормування іонізуючих випромінювань, захисту та організації радіаційного контролю на АЕС. Для спеціалістів служб радіаційної безпеки і захисту підприємств атомної промисловості, наукових і практичних працівників, проектантів, працівників медичних і санітарно-епідеміологічних служб, а також студентів навчальних закладів, які вивчають основи дозиметрії та радіаційного захисту.

Рецензенти: академік НАН України, проф. В. Г. Бар’яхтар, чл.-кор. НАН України, д. т. н. О. О. Ключников

Автори: А. А. Алєксєєв, В. В. Андрєєв, В. Н. Бадовський, Є. В. Гарін, В. М. Глигало, А. В. Носовський, Б. Я. Осколков, А. А. Попов, В. А. Сейда, В. Б. Шостак.

Об`єкт “Укриття”. Історія, стан і перспективи
Об`єкт

Київ, 1997 р.

У монографії вперше зроблено спробу узагальнити і систематизувати результати наукових досліджень на об’єкті “Укриття” за десять років, що пройшли з моменту аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Представлені матеріали містять докладний аналіз хронології розвитку аварії, діагностики стану зруйнованого енергоблоку, опис систем контролю, результати досліджень характеристик паливовмісних матеріалів, місць їх розташування, стан ядерної і радіаційної безпеки. Представлено результати обстеження стану будівельних конструкцій, які є опорою зведеної захисної оболонки. Проведено аналіз впливу об’єкта “Укриття” на навколишнє середовище та оцінено наслідки можливих аварійних ситуацій. Дано оцінку проектів, представлених на конкурс з перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему, розглянуто перспективи реалізації проектів і комплексу робіт з видалення високоактивних відходів з об’єкта. Призначена для вчених і спеціалістів, які займаються проблемами ядерної та радіаційної безпеки, повождення з радіоактивними відходами.

 Автори: В. М. Герасько, О. О. Ключников, А. А. Корнєєв, В. І. Купний, А. В. Носовський, В. М. Щербін.
 Під ред. чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук О. О. Ключникова
Чорнобильська атомна електростанція – Славутич: медичні аспекти
Чорнобильська атомна електростанція - Славутич: медичні аспекти

Київ: Вища школа, 1996 р.

Монографія “Чорнобильська атомна електростанція – Славутич: медичні аспекти” являє собою колективну працю групи провідних спеціалістів Інституту клінічної радіології Національного центру радіаційної медицини Академії медичних наук України, Чорнобильської АЕС, медиків ряду науково-дослідних інститутів м. Києва, які займаються наданням практичної медичної допомоги та дослідженням наукових аспектів впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. У книзі приводяться результати динамічного спостереження за станом здоров’я співробітників Чорнобильської АЕС, дорослого і дитячого населення м. Славутича. Особливий інтерес представляє проведена вперше комплексна оцінка стану здоров’я персоналу об’єкта “Укриття”. Значне місце відведено науковому узагальненню даних про вплив радіації в малих і середніх дозах на організм людини, питанням патогенезу медичних наслідків аварії. Для наукових і практичних працівників, які займаються проблемами дозиметрії, радіаційного захисту та медицини, а також спеціалістів санітарно-епідеміологічних служб. 

Рецензенти: Е. В. Гюллінг, чл.-кор. НАН та АМН України (Київська медична академія післядипломного навчання), А.Ф. Лазарь, д. м. н. (Український національний медичний університет) 
Під ред. В. Г. Бебешка, А. В. Носовського, Д. О. Базики
Ретроспективна дозиметрія учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Ретроспективна дозиметрія учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Київ: Сив-Стиль, 1996 р.

Видана за підтримки виробничого об’єднання “Чорнобильська АЕС” і Акціонерного товариства “Інститут проблем паливно-енергетичного комплексу”. У монографії зроблено першу спробу узагальнити матеріали, що розкривають дозиметричні аспекти ліквідації наслідків аварії на 4-му енергоблоці в 1986 р.: організацію і результати індивідуального дозиметричного контролю ліквідаторів у 1986 р., якість контролю індивідуального опромінення, біодозиметричні методи ретроспективного відновлення доз ліквідаторів. Особливе місце відведене опису методу імітаційного моделювання процесу формування доз опромінення та докладному аналізу результатів, отриманих з його допомогою. На відміну від методів біодозиметрії, цей метод дозволяє одержувати диференційовану в часі картину опромінення, що й послужило основою для підготовки матеріалу монографії. Для наукових і практичних працівників, які займаються проблемами дозиметрії, радіаційної захисту та медицини, а також спеціалістів санітарно-епідеміологічних служб. 

Автори: С. В. Иллічов, О. А. Кочетков, В. П. Крючков та ін.; за ред. к. ф.-м. н. В. П. Крючкова та к. т. н. А. В. Носовського 
Рецензенти: Г. М . Коваль, д. б. н. ( Інститут ядерних досліджень НАН України), Л. В. Тимофеєв, к. т. н. (Інститут біофізики Росії)