Зняття з експлуатації і дезактивація блоків № 1,2 Чорнобильської АЕС

Період: 1999 – 2001 р.р.

Замовник: Департамент енергетики США (DOE), Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія США(PNNL)

Бенефіціар: Чорнобильська АЕС

Комплексний проект, спрямований на надання сприяння Чорнобильській АЕС шодо припинення експлуатації енергоблоків №1 і №2.

У рамках проекту:

 • проведено Комплексне інженерне та радіаційне обстеження (КІРО) енергоблоків, що включало:

– інженерне обстеження устаткування і систем, у результаті якого зібрано значний обсяг інформації, достатній для планування робіт зі зняття енергоблоків з експлуатації;

– інженерне обстеження будівельних конструкцій, будинків, споруд і приміщень з метою визначення залишкового ресурсу будівельних конструкцій;

– радіаційне обстеження устаткування, приміщень, будинків і території блоку;

– розрахунок наведеної активності устаткування і конструкційних елементів реакторних установок.

 • виконано оцінку сейсмостійкості будівельних конструкцій енергоблоків і допоміжних споруд;
 • розроблено базу даних INFODEC, що містить дані про інженерний і радіаційний стан енергоблоків, необхідні для планування робіт зі зняття з експлуатації;
 • виконано попередню оцінку ризиків діяльності щодо зняття з експлуатації енергоблоку №2.

Методологія проведення комплексного інженерного та радіаційного обстеження не залежить від типу реакторної установки, що входить до складу енергоблоку. Тому досвід проведення комплексного інженерного та радіаційного обстеження, отриманий при проведенні робіт на енергоблоках №1 і №2 Чорнобильської АЕС, може бути використаний під час проведення аналогічних обстежень на інших енергоблоках, як в Україні, так і в інших країнах.

У ході виконання проекту було розроблено і погоджено з відповідними інстанціями понад 500 звітних документів, у тому числі й нормативно-технічної документації, що регламентує роботи зі зняття з експлуатації енергоблоків. Наприклад:

 • Програма припинення експлуатації енергоблоку №1 Чорнобильської АЕС;
 • план досліджень характеристик водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС як джерела радіаційних ризиків з метою збору даних для обґрунтування заходів щодо виведення водойми з експлуатації;
 • посібник із забезпечення якості на етапі припинення експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС;
 • методичний посібник з проведення комплексного інженерного та радіаційного обстеження;
 • звіти за результатами Комплексного інженерного та радіаційного обстеження енергоблоків № 1,2;
 • класифікатор систем і елементів блоку №2 ЧАЕС;
 • технологічний регламент експлуатації блоку №2 на етапі остаточного закриття;
 • оцінка наслідків потенційних аварій при проведенні робіт на етапі остаточного закриття енергоблоку № 2.

Для контактів:

Завідувач відділом зняття з експлуатації
Рилов Василь Рудольфович
Тел. +38 (04579) 2 27 48
Факс: +38 (04579) 2 81 44
E-mail: vrylov@chornobyl.net
Previous Article
Next Article