Видання збірника “Проблеми Чорнобильської зони відчуження”

Замовник: Державне агенство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)
Період: з 2012 р.

Мета видання: інформування громадськості щодо досягнутих результатів у вирішенні проблем з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Збірник містить результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт у зоні відчуження ЧАЕС, які направлені на розробку технологій, устаткування і приладів для поводження з радіоактивними відходами та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Збірник містить результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт у зоні відчуження ЧАЕС, направлених на розробку технологій та устаткування для поводження з радіоактивними відходами та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та вирішення інших радіоекологічних проблем. Велику увагу приділено медико-біологічним проблемам впливу наслідків аварії на флору, фауну та здоров’я людини.
Протягом року здійснено державну реєстрацію збірника як друкованого ЗМІ у держреєстрі України та отримано свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20395-10195 Р від 20.11.2013 р.
Збірнику присвоєно ISSN 2311-2069.

Узгоджено склад редколегії збірника. Виконано комплекс робіт щодо збору матеріалу, додрукарської підготовки, макетування та закупівлі послуг щодо коректування та друку № 11 збірника. (Постачальник послуг з коректування та друку тиражу № 11 збірника – видавництво КІМ, м. Київ). Здійснено розсилку № 10 збірника.

Протягом 2014 р. виконано комплекс робіт щодо збору матеріалу, додрукарської підготовки, макетування, закупівлі послуг щодо коректування та друку, а також розсилки № 12 збірника. (Постачальник послуг з коректування та друку тиражу № 12 збірника – видавництво КІМ, м. Київ). Здійснено розсилку № 11 збірника.

Протягом 2015 р. виконано комплекс робіт щодо підготовки до друку науково-технічного збірника «Проблеми Чорнобильської зони відчуження» № 13−14 (збір та редагування статей, надання матеріалів коректору, внесення правок, макетування номеру, узгодження та підписання номеру до друку). Здійснено розсилання № 12 збірника.

Протягом 2016 р. виконано комплекс робіт щодо підготовки до друку науково-технічного збірника «Проблеми Чорнобильської зони відчуження» № 15-16 (збір та редагування статей, надання матеріалів коректору, внесення правок, макетування номеру, узгодження та підписання номеру до друку, друк та розповсюдження). Здійснено розсилання № 13-14 збірника. Розпочато збір матеріалу до № 17 збірника.

Для контактів:
Генеральний директор
Бондарьков Михайло Дмитрович
Т. +38 04579 2 30 16
Ф. +38 04579 2 81 44

e-mail:mbondarkov@chornobyl.net