Аналітичне обґрунтування СОАІ Рівненської АЕС – Етап 1

Період: травень 2001 р. – жовтень 2003 р.

Замовник: Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія (PNNL), США

Бенефіціар: Рівненська АЕС

Мета проекту полягала у виконанні ідентифікації тепло-гідравлічних розрахунків, необхідних для аналітичного обґрунтування симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій (СОАІ).

У рамках проекту:

  • розроблено посібник з СОАІ;
  • проведено огляд тепло-гідравлічних розрахунків, виконаних у рамках імовірнісного аналізу безпеки (ІАБ) та аналізу проектних аварій (АПА);
  • виконано аналіз проекту інструкцій блоку №1 РАЕС та їхнє зіставлення (з урахуванням специфічних особливостей енергоблоку) з узагальненими інструкціями Westinghouse Owners Group Emergency Response Guidelines;
  • проведено ідентифікацію додаткових тепло-гідравлічних розрахунків та інженерних оцінок, необхідних для обґрунтування СОАІ, їх ранжування за значущістю (високий, середній, низький пріоритет);
  • виконано ідентифікацію параметрів і уставок СОАІ, що вимагають обґрунтування.

Результатом роботи є перелік детальних розрахункових сценаріїв та інженерних оцінок, які потрібно виконати для обґрунтування стратегій управління аваріями, окремих дій персоналу з реалізації цих стратегій, а також критеріїв/умов, що характеризують необхідність втручання персоналу або свідчать про ефективність дій, що виконуються.

 

Для контактів:
Директор лабораторії аналізу безпеки
Жабін Олег Ігоревич
Тел. +38 (067) -500-63-70
e-mail:sal@i.com.ua

Previous Article
Next Article