Чернобыльский Центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии

Поиск  

Сборник новостей ядерной отрасли

03.03.2017
http://www.chornobyl.net

Завершено проект щодо дослідження радіоактивних матеріалів ЧЗВ

ДНДУ «Чорнобильський центр» разом з ДСП «ЦППРВ» та ДСП «Чорнобильська АЕС» успішно завершили проект «Дослідження матеріалів, що діляться, у Чорнобилі» і отримали високу оцінку результатів роботи від Замовника - компанії Battelle Energy Alliance, LLC, яка є генеральним підрядником Департаменту енергетики США (DOE). Фінальна нарада за проектом відбулася 1-2 березня 2017 р.
Роботи за проектом розпочалися у 2013 році і виконувалися за «Рамковою угодою щодо спільного зменшення загрози для України» між США та Україною від 25 жовтня 1993 р., що стосується сприяння Україні у знищенні стратегічних ядерних озброєнь та попередженні поширення зброї масового знищення, а також розробки державної системи захисту, контролю та обліку матеріалів з метою захисту ядерних матеріалів, що використовуються у мирних цілях в Україні.
Бенефіціаром робіт є Державне агентство України з управління зоною відчуження.
В рамках проекту фахівці здійснили ідентифікацію та документальну реєстрацію місць, які можуть містити матеріали, що діляться, в межах зони відчуження, зокрема на ПЗРВ «Підлісний», «3-я черга ЧАЕС», на майданчику радіусом 300 м навколо об’єкта «Укриття», ПТЛРВ «Стара будбаза»; здійснили відпрацювання методів виявлення та характеризації таких матеріалів.
За словами технічного куратора проекту від Чорнобильського центру Валерія Глигала, результати вимірів нейтронного та гамма-випромінювання дозволили більш чітко ідентифікувати місця локалізації аварійного палива блока №4 ЧАЕС у межах Чорнобильської зони відчуження. Зокрема було встановлено, що в пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) фрагменти опроміненого ядерного палива РВПК відсутні.

15.03.2017
http://dazv.gov.ua

Міжнародні інвестори зацікавлені у будівництві вітрових електростанцій у зоні відчуження

«До заявників на отримання земельних ділянок для встановлення об’єктів альтернативної енергетики долучилися зацікавлені компанії-інвестори з реалізації проектів вітроенергетики у зоні відчуження», - повідомив Голова ДАЗВ Віталій Петрук під час конференції Solar Energy Ukraine, що проходила у рамках Тижня альтернативної енергетики.
Територія зони відчуження розташована на тій самій широті, що й Німеччина та Франція, які вже понад 10 років забезпечують частину своїх потреб з енергетики за рахунок альтернативних джерел.
«У зоні відчуження ми активно працюємо над впровадженням процесів з енергоефективності. Одним з перших пілотних проектів є дослідна експлуатація інсинератора – установки для спалювання радіоактивно забрудненої деревини з лісів зони відчуження. Теплова енергія, що отримується від інсинератора, дозволила суттєво зменшити споживання природного газу. Крім того, ДСП «Чорнобильська АЕС» у 2016 році повністю відмовилось від використання газу для опалення приміщень», - зауважив Віталій Петрук.
За його словами, важливим напрямом, якому сьогодні ДАЗВ приділяє значну увагу, є будівництво парків сонячної та вітрової енергетики, що дозволить максимально ефективно використати існуючий потенціал зони відчуження.
Віталій Петрук також акцентував увагу на тому, що розвиток «зелених» технологій у зоні відчуження сприятиме енергетичній незалежності та безпеці, створенню нових робочих місць та сталому розвитку суспільства.

02.03.2017
http://dazv.gov.ua

Стан питної води в зоні відчуження

У результаті проведеного аналізу об’ємної активності радіонуклідів у підземних та питних водах зони відчуження у січні 2017 року встановлено:
1. Значення об’ємної активності 137Cs та 90Sr в підземних водах у регламентних точках відбору проб змінюються в межах сезонних коливань.
2. Об’ємна активність питної води водозабору водопровідної мережі м. Чорнобиль становить 1,1 Бк/м3 по 137Cs і 16 Бк/м3 по 90Sr; концентрація радіонуклідів у воді водозабору м. Прип’ять складає 4,4 Бк/м3 по 137Cs та 10 Бк/м3 по 90Sr.
Згідно з Державними гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердженими наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256 (ДР-2006), допустима концентрація радіонуклідів 137Cs та 90Sr для питної води дорівнює 2000 Бк/м3 для кожного нукліда.
Отже, забруднення питної води в зоні відчуження нижче встановлених контрольних рівнів.
Інформаційна довідка
Радіаційний моніторинг джерел водопостачання (підземних вод еоценового та сеноман-нижньокрейдового водоносних комплексів) на існуючих водозаборах господарсько-питного призначення в містах Прип’ять та Чорнобиль виконується в рамках Регламенту ДСП «Екоцентр» з періодичністю контролю: на прип’ятському водозаборі – 1 раз на квартал; на водозаборі м. Чорнобиль (насосна 2-го підйому) – 1 раз на квартал; у водопровідних мережах м. Чорнобиль - 1 раз на місяць.

  27.02.2017
http://dazv.gov.ua

Перше фотографічне підтвердження присутності сичика-горобця в зоні відчуження

Відомо, що сичик-горобець – найдрібніша сова Європи та України (Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – занесений до Червоної книги України у 2009 році з природоохоронним статусом «вразливий», входить до переліку видів Бернської конвенції, конвенції CITES.
На відміну від інших сов фауни України, цей вид залишається малодослідженим, бо кількість відомих місць його гніздування є незначною.
Найбільше відомостей про гніздування сичика маємо для Карпат, натомість для Полісся він залишається маловивченим.
Проте в останні десятиліття його стали зрідка реєструвати в північних ділянках українського Полісся на територіях, які межують з Республікою Білорусь і Російською Федерацією (Сумська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська і Волинська області). Дедалі частіші зустрічі територіальних птахів на гніздових ділянках на півночі України є наслідком розширення ареалу сичика-горобця на південь.
Статус присутності цього птаха на території зони відчуження до цього часу залишався невизначеним. Відомі лише поодинокі випадки його реєстрації.
Оскільки внаслідок обмеженого господарювання та практично повної відсутності населення на більшій території зони відчуження з’явилися місця, придатні для гніздування хижих птахів, експерти Українського центру дослідження хижих птахів (далі – Центр), починаючи з грудня 2008 року, проводять обліки денних хижих птахів та паралельно здійснюють пошуки совоподібних.
Цьогоріч, з 17 по 19 лютого, експерти Центру спільно із фахівцем ДСП «Екоцентр» проводили орнітологічні моніторингові дослідження на території зони відчуження. Для пошуку птахів використовувалась методика провокування їх локалізації за допомогою програвання запису голосів птахів на портативному аудіопрогравачі.
Вперше науковцям вдалося підманити сичика-горобця 17 лютого 2017 року на території Товстолісівського лісництва, другу особину помітили цього самого дня на території відселеного села Бовище (Луб'янське лісництво). Обидва птахи були сфотографовані.

  17.02.2017
http://dazv.gov.ua

Президія НАН України схвалила «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»

08 лютого 2017 року відбулося засідання Президії Національної академії наук України. Одне з питань було присвячене розгляду стану та перспектив науково-технічного супроводу діяльності щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Доповідь з цього питання виголосив директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Анатолій Носовський.
Носовський доповів, що протягом періоду існування об'єкта «Укриття» співробітники ІПБ АЕС виконували наукові та практичні роботи з радіаційної розвідки приміщень аварійного енергоблока з метою визначення місць перебування залишків ядерного палива та його кількості, створення систем безпеки, діагностичних та експлуатаційних систем, а також розроблення стратегії перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
«Завершення робіт зі створення Нового безпечного конфайнмента (НБК) є сьогодні головним завданням забезпечення безпеки об'єкта «Укриття», що дозволить суттєво знизити ризик можливого радіоактивного забруднення навколишнього середовища в результаті обвалення нестійких будівельних конструкцій об'єкта. Але це не кінцевий, а лише початковий етап перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», – констатував вчений.
Детальний аналіз діяльності з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему дозволив сформулювати, обґрунтувати та розробити «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття», яка, з урахуванням вже наявних і отриманих нових знань, включає перелік робіт, що потребують науково-технічного супроводу.
Замовником розроблення цієї програми виступило Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (ДСП «ЧАЕС»). На сьогодні фахівці ІПБ АЕС спільно з фахівцями Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) розробили таку програму. Вона пройшла обговорення вченими радами вищевказаних наукових установ та науково-технічною радою ДСП «ЧАЕС».
Програма охоплює такі напрями:
у короткостроковій перспективі – до завершення демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» – науково-технічний супровід діяльності на етапах введення в експлуатацію та експлуатації комплексу НБК;
у довгостроковій перспективі – науково-технічний супровід діяльності з реалізації подальшого перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему.
Програма супроводу складається з двох незалежних частин. Частина перша – забезпечення надійності будівельних конструкцій – включає такі основні напрями:
контроль стану будівельних конструкцій об'єкта «Укриття» та НБК;
виконання геодезичних спостережень за станом будівельних конструкцій;
аналіз обсягу контролю на період до початку раннього демонтажу нестабільних конструкцій і показань датчиків системи контролю конструкцій НБК;
розроблення експлуатаційної документації на виконання робіт із моніторингу технічного стану будівельних конструкцій загалом тощо.
Друга частина програми – забезпечення ядерної та радіаційної безпеки – включає:
дослідження впливу зміни стану паливовмісних матеріалів (ПВМ) на рівень ядерної безпеки, створення додаткової системи локального контролю підкритичності ядерно-небезпечних скупчень;
створення та супровід єдиної бази даних контролю підкритичності, розроблення процедур ідентифікації підкритичних аномалій в показаннях детекторів нейтронів та датчиків температури;
оцінку ефективності штатних систем пригнічення параметрів критичності;
контроль динаміки нейтронної активності і температури ПВМ у процесі зміни температурно-вологісного режиму НБК;
дослідження впливу нових умов експлуатації об'єкта «Укриття» під НБК на рівень радіаційної безпеки;
дослідження впливу зміни стану ПВМ на динаміку їх деградації;
вивчення просторових, кутових і енергетичних характеристик полів іонізуючого випромінювання в НБК, у тому числі в міру розкриття об'єкта «Укриття» через демонтаж його нестабільних конструкцій;
оцінку викидів радіоактивних аерозолей в простір під НБК, аналіз повітряних потоків і пов’язаних з цим змін радіаційної обстановки за рахунок перенесення пилу всередині об'єкта «Укриття»;
оцінку зміни радіонуклідного і елементного складу водних скупчень і донних відкладень, проведення гідрогеологічного моніторингу;
комплексний аналіз потенційних аварій, аналіз функціонування систем і компонентів НБК, важливих для безпеки, та їх взаємодії з існуючими системами і компонентами об'єкта «Укриття» тощо.
«Виконання наведеного вище переліку робіт забезпечить належну науково-технічну підтримку діяльності з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та необхідний рівень ядерної і радіаційної безпеки», – підсумував Анатолій Носовський.
У обговореннях з цього питання взяли участь завідувач відділення ядерної та радіаційної безпеки ІПБ АЕС Віктор Краснов, заступник директора ДП НДІБК, доктор технічних наук Юрій Немчинов, заступник технічного директора ДСП «ЧАЕС» по об’єкту «Укриття» Сергій Кондратенко, академік НАН України, Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики Олександр Кириленко.
Заслухавши та обговоривши доповідь Анатолія Носовського, Президія НАН України схвалила «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття», а також зобов’язала ІПБ АЕС забезпечити організацію та координацію участі установ НАН України у виконанні вищевказаної Програми на всіх етапах її реалізації.

15.03.2017
https://lenta.ru/news/2017/03/15/aes_tragedy/

При обрушении стены на Ленинградской АЭС погиб работник станции

Один работник Ленинградской АЭС погиб и один пострадал при обрушении стены ее склада, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел утром в среду, 15 марта.
Вертикальная конструкция подпорной стенки обрушилась на двух работников во время ремонта. «Один из пострадавших скончался на месте, второй с тяжелой травмой ноги в экстренном порядке доставлен в центральную медсанчасть № 38 города Сосновый Бор, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в АЭС.
Отмечается, что рухнувшая стена находится на удалении от атомных энергоблоков и другого оборудования станции. Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда объявил о начавшемся расследовании, в котором он примет активное участие.
Последний раз происшествия такого уровня случались на Ленинградской АЭС более 10 лет назад. В 2005 году на территории второго энергоблока станции произошел взрыв. Это привело к выбросу расплавленного металла, трое мужчин получили ожоги 95 процентов тела.

1 4. 0 3.2017
https://belprauda.org

Более половины белорусов выступают против строительства АЭС (опрос)

Такие данные приводятся в ежегодном исследовании Института социологии НАН Беларуси (в % от числа опрошенных).
При оценке минусов ядерной энергетики выделяют три вида опасений:
риск возникновения техногенной катастрофы — 56,3%,
проблема утилизации радиоактивных отходов — 49,9%,
ухудшение экологической обстановки — 31,3%.
Плюсами развития атомной энергетики беларусы считают:
снижение стоимости энергии для населения — 45,5%,
создание новых рабочих мест — 28,8%,
укрепление энергонезависимости — 23%,
снижение импорта энергоресурсов — 21,1%,
повышение энергобезопасности — 18,2%.
На сайте Института социологии НАН Беларуси опубликованы данные, как менялось отношение беларусов к развитию ядерной энергетики за прошедшие годы, сообщает БЕЛТА.
В опросе приняли участие респонденты со всех областей страны (около 2 тысяч человек), в том числе и 300 жителей Островецкого района.

13.03.2017
http://www.energoatom.kiev.ua

На Хмельницкой АЭС состоялось совещание по вопросам продления срока эксплуатации первого энергоблока

На Хмельницкой АЭС 13 марта состоялось рабочее совещание по вопросам продления срока эксплуатации первого энергоблока. Совещание проходило при участии президента Энергоатома Юрия Недашковского, ведущих специалистов энергокомпании и Хмельницкой АЭС.
Во время рабочей встречи генеральный директор ОП ХАЭС Николай Панащенко доложил о ходе выполнения работ по продлению срока эксплуатации, выполнения протокольных поручений по этому вопросу, а также состояния закупки оборудования и обеспечения финансированием.
По словам руководителя предприятия, на сегодняшний день выполнено 26% мероприятий от запланированных в соответствии с разработанным графиком работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Хмельницкой АЭС.
Напомним, что срок эксплуатации первого энергоблока Хмельницкой АЭС завершается в декабре 2018 года.
Среди первоочередных задач в рамках продления срока эксплуатации 1-го ененергоблока ХАЭС – выполнение работ по повышению безопасности в соответствии с Комплексной (сводной) программой повышения безопасности (КСПБ), которая предусматривает и реализацию «постфукусимских» мероприятий.
Подводя итоги встречи, президент энергокомпании отметил положительные тенденции планирования и активизации деятельности коллектива Хмельницкой АЭС по вопросам продления срока эксплуатации первого энергоблока: «У нас есть достаточно времени и возможностей выполнить все задания качественно и в обозначенные сроки», - констатировал Юрий Недашковский.
Справка. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2 000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

13.03.2017
http://www.atomic-energy.ru

В Японии близится рестарт еще нескольких АЭС

Японский атомный регулятор NRA одобрил предварительные отчеты по третьему и четвертому блокам АЭС «Ои» (префектура Фукуи): эти блоки соответствуют стандартам безопасности, введенным после марта 2011 года. Окончательное одобрение отчеты получат после обсуждения с общественностью — это может произойти уже в апреле. По информации Атомного промышленного форума Японии (JAIF), перезапуск «Ои-3» и «Ои-4», вероятно, состоится осенью. Собственник и оператор станции, компания Kansai Electric Power, заявил, что надеется пройти оставшиеся этапы согласования «искренне и оперативно».
Чуть дальше в согласовании перезапуска продвинулась Kyushu Electric Power Co. NRA постановил, что реакторы блоков №3 и 4 АЭС «Генкай» (префектура Сага) удовлетворяют строгим постфукусимским требованиям безопасности, в январе. В конце февраля перезапуск блоков был одобрен большинством голосов муниципального совета городка Генкай на юго-западе Японии, а в марте — мэром Генкая. Окончательное решение будет принято губернатором префектуры при условии, что на это дадут согласие семь других муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от станции. Правительство стремится возобновить работу АЭС, поскольку атомная энергетика рассматривается в качестве ключевого источника энергии.
В настоящее время из 42 действующих реакторов Японии перезапущены три: на блоках №1 и 2 АЭС «Сендай», оператором которой является Kyushu Electric Power, и на блоке №3 АЭС «Иката» компании Shikoku Electric Power.

11.03.2017
https://tjournal.ru

Япония против техногенной катастрофы

Шестой год подряд японские граждане и учёные сражаются с последствиями ядерной аварии на АЭС.
С момента аварии на АЭС «Фукусиме», случившейся 11 марта 2011 года, прошло шесть лет — это одна из самых масштабных техногенных катастроф, лишившая домов 180 тысяч человек, нанеся ущерб на 220 миллиардов долларов и оставив жуткий след на экологии. Для Японии авария стала тяжелейшей проверкой воли народа и технологической мощи, которую направили на борьбу с последствиями второго «Чернобыля».

Атака стихии

В 2002 году Tepco (Tokyo Electric Power Company), крупнейшая электроэнергетическая компания Японии, исследовала опасности цунами. Компания руководила ядерной станцией «Фукусима-1», снабжающей половину страны электричеством. Она расположена у берега Тихого океана, и поэтому риск цунами руководству станции было необходимо изучить. Исследование выявило, что в ближайшие 30 лет в Японии не случится землетрясения с цунами, способным серьёзно навредить ядерной станции.
Спустя девять лет этот ошибочный вывод привёл к самой крупной ядерной катастрофе в истории Японии.
11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени (08:46 по Москве) на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 — сильнейшее в истории страны. Его мощность почувствовали даже в Токио, расположенном в 370 километрах от эпицентра.
Жители столицы утверждали, что едва стояли на ногах и видели, как по зданиям расходились глубокие трещины. Человеческих жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции властей, оперативному предупреждению по телевизору и подготовке японцев к подобным инцидентам.
Однако происшествие стало лишь первым шагом к японской катастрофе. Как выяснилось позже, сейсмическая активность передвинула часть северной Японии на 2,4 метра в сторону Северной Америки. Столь глобальные географические перемены вероятно и спровоцировали цунами, которое обрушилось на страну вслед за землетрясением. В разных местах Японии волны достигали 40 метров в высоту.
Основной удар цунами пришёлся на четыре префектуры, в том числе и Фукусиму, где волны снесли дамбу и захлестнули города. Стихия уничтожила больше 160 тысяч домов в разных городах и стала причиной гибели 16 тысяч человек. Она же запустила цепь событий, которая привела к аварии на АЭС.

Аварийный план

Когда система станции «Фукусима-1» зафиксировала землетрясение, эпицентр которого находился в 170 километрах от АЭС, она автоматически отключила реакторы. Для охлаждения стержней началась подача воды в энергоблоки. У работников станции не было причин беспокоиться: процедура была штатной.
Через несколько минут мощный толчок вблизи «Фукусимы» обрушил башню электропередач, прервав подачу тока на станцию. Система здания включила аварийные генераторы, расположенные в подвале. В это же время сотрудникам «Фукусимы» приказали эвакуироваться. Из 750 работников 50 человек воспротивились, оставшись для стабилизации «Фукусимы». Позднее группа храбрецов прославилась в прессе как «Фукусима 50».
Работники АЭС добрались до укрытия до того, как на префектуру и станцию обрушились волны. Ещё в начале 2000-х годов для защиты от цунами здание огородили дамбой высотой в 15 метров, и она никогда не подводила.
Однако волны 2011 года легко перемахнули преграду и ударили в нижние отсеки станции. От удара волн моментально погибло двое рабочих, а запасные генераторы вышли из строя. «Фукусима» погрузилась во тьму, а вместе с этим в реакторы перестала поступать вода, охлаждающая ядерные стержни.
Власти Японии во главе с премьер-министром Наото Каном (Naoto Kan) приказали привезти на станцию новые генераторы, но разрушения после цунами серьёзно затормозили доставку. Когда технику привезли, оказалось, что она не подходит к системе «Фукусимы».
К этому времени инженеры на станции уже надели защитные костюмы от радиации. Им не требовалось электричество, чтобы понять, как стремительно по зданию расходится ядовитое излучение. Когда цунами закончилось, несколько инженеров вышли на улицу и достали из разбитых автомобилей аккумуляторы. Специалисты подключили их к системе станции, чтобы следить за датчиками: давление в реакторах нарастало, угрожая взрывом.
В тот момент премьер-министр верил, что ситуацию ещё можно уладить без паники. Когда в прессу просочились слухи об аварии на АЭС, власти всё отрицали. Однако паника в префектуре развивалась так же стремительно, как и ситуация на станции. Люди не могли уехать из Фукусимы из-за заваленных дорог.
К ночи 11 марта власти приказали инженерам на станции вручную открыть клапаны реакторов и выпустить пар в атмосферу, чтобы сбросить давление. Руководство АЭС потребовало найти другой способ разрешить ситуацию, опасаясь выброса ядерного облака в атмосферу. Но премьер-министр настоял на решении, которое привело к необратимым последствиям.

Катастрофа

Через 15 часов после приказа открыть клапаны инженеры нашли вентили и выполнили задачу. Но когда они взглянули на датчики, оказалось, что уровень радиации продолжил расти. Специалисты не смогли понять, в чём проблема.
Когда об этом сообщили премьер-министру, он понял, что ситуация вышла из-под контроля. В префектуре объявили чрезвычайное положение и эвакуацию 180 тысяч человек. Власти впервые с начала инцидента повысили голос на специалистов по телефону, спрашивая, почему ситуация ухудшается, а уровень радиации превысил стандартный в тысячу раз.
Специалисты АЭС были правы, утверждая, что вместе с паром в атмосферу пройдёт и радиация. Но основная угроза открытия клапанов лежала в уязвимости реакторов.
Для защиты от радиации они покрыты цирконием — металлом, который в жидкой форме в сочетании с водой образует взрывоопасный водород. Когда система станции перестала охлаждать реакторы, покрытые цирконием стержни расплавились. А когда жидкий металл вступил в контакт с паром, этого оказалось достаточно, чтобы образовать водород.
Когда открылись клапаны, водород поднялся над станцией. Хватило случайной искры, чтобы взрывоопасный элемент взорвался, уничтожив крышу одного из реакторов, ранив четырёх человек и облучив экипаж американского авианосца, который следил за ситуацией с «Фукусимой» у берега Тихого океана.
Уже через несколько часов все билеты из Японии в аэропорту префектуры раскупили. Паника охватила и другие районы страны: никто не хотел стать жертвой нового «Чернобыля».
14 марта взорвался второй из шести реакторов «Фукусимы», ранив 11 человек. После этого уровень радиации вокруг станции достиг смертельной для человека отметки в 750 микрорентген в час. Внутри АЭС зафиксировали уровень в 1050 единиц в час.
На следующий день взорвался третий реактор, внутри него начался сильный пожар. Испугавшись, что огонь переберётся на другие энергоблоки, Министерство обороны начало сбрасывать с вертолётов воду, целясь во взорванные реакторы. Так военные хотели приостановить плавление стержней и вызвать коррозию механизмов. Однако сильные порывы ветра сдували воду мимо цели, и солдатам приказали вернуться на базу.
Власти оперативно сформировали специальный пожарный отряд, которому приказали отправиться на станцию и потушить пожар. Благодаря защитным костюмам пожарные прошли внутрь станции, но огонь удалось потушить только через два часа. Как вспоминали участники операции, их постоянно мучила жажда и усталость из-за душной спецодежды. Внутри было так жарко, что пот просачивался через респираторы.
Большая часть воды, потраченная на тушение огня, стекла в океан. Вслед за ней по решению властей в океан отправилось ещё 11 тысяч литров заражённой воды.
Когда об этом рассказала пресса, началась паника. Люди испугались, что в стране начнутся проблемы с чистой водой. Премьер-министр рассматривал план об эвакуации 30 миллионов человек, в том числе и жителей Японии, но спустя две недели аварию удалось локализовать.
По просьбе японских властей ООН направила в страну специалистов в сфере ядерных технологий во главе с инспектором ядерных реакторов Великобритании Майком Вейтманом (Mike Weightman). Он один из первых высказал теорию, что основной причиной катастрофы стал низкий порог дамбы и грубая ошибка с цирконием.
Однако специалист заявил, что решение открыть клапаны было верным: если бы пар не выпустили, начинённые плутонием и ураном реакторы могли бы разорваться изнутри, что привело бы к куда более глобальным последствиям.

Последствия

В феврале 2012 когда, когда власти и Tepco подсчитывала миллиардный ущерб, заражённые префектуры оставались разрушенными. Дороги завалило обломками, большинство зданий лежало в руинах, животные покинули радиоактивную территорию, а печальную тишину в зоне отчуждения лишь изредка прерывали птицы.
Больше трёх тысяч специалистов и волонтёров приехали в заражённые районы. Они уносили с дорог осколки реакторов, которые разнесло на большое расстояние, расчищали завалы, иногда с тоской поглядывая на высокие башни «Фукусимы».
Зона отчуждения раскинулась на 20 километров от эпицентра аварии, и рабочих допускали только в наглухо закрытых комбинезонах. Соседнюю станцию «Фукусима-2» закрыли из-за страха новой катастрофы. Столь резкое решение привело к перебоям электричества в Токио и недовольству жителей.
Страх новой катастрофы распространился в Европу. Осенью 2011 года правительство Германии объявило о планах закрыть все АЭС в стране до 2022 года и перейти на возобновляемые источники энергии. Позже о планах отказаться от АЭС до 2050 года объявили в Дании, Швейцарии и Испании.
Однако власти Японии эту стратегию не поддержали. Когда в конце 2011 года с поста премьер-министра ушёл Наото Кан, его преемник Ёсихико Нода (Yoshihiko Noda) заявил, что страна не откажется от АЭС. И хотя на посту Ёсихико продержался только год, нынешнее правительство страны, где атомные станции поставляют 30% всего электричества, не планирует переход на возобновляемые ресурсы.
В интервью РБК в марте 2016 года член Попечительского совета Всемирного фонда дикой природы (WWF-Russia) Леонид Григорьев заявил, что при нынешнем технологическом развитии передовые страны не смогут жить только на возобновляемой энергии.
Он привёл в пример Германию, где руководителей промышленной сферы принуждают переходить на возобновляемую энергию. Многие противятся этому, утверждая, что экологически безопасной энергии недостаточно, чтобы поддерживать работу огромных заводов. Григорьев добавил, что к 2040 году 75% энергии всё равно будут получать из угля, газа и АЭС. Возможно, такой же позиции придерживались и японские власти.
В первый год после катастрофы около 176 тысяч жителей заражённых районов эвакуировали во временные дома. С двумя комнатами по семь квадратных метров, маленькой кухней и ванной.
Лишились домов в основном фермеры, рыболовы, скотоводы. Из-за радиации они потеряли возможность продолжать семейное дело: облучённая почва не годилась для выращивания продуктов, а спрос на рыбу упал из-за страха покупателей получить дозу радиации. Оператор «Фукусимы» Tepco ежемесячно выплачивала 900 долларов каждому пострадавшему, но едва ли этого хватало, чтобы компенсировать ущерб.
В марте 2016 года издание The Guardian рассказало, что многие жители несколько лет отказывались говорить о землетрясении, цунами и технологической катастрофе. Для спокойного и сдержанного народа Японии эти бедствия стали серьёзным психологическим ударом. 230 детей стали сиротами, около 1580 потеряли одного из родственников.
Многие пострадавшие от аварии на «Фукусиме» отказались смириться с ошибкой, в которой обвинили правительство и Tepco. В октябре 2012 года СМИ выяснили, что из 150 миллиардов долларов, выделенных на восстановление последствий аварии, власти Японии тайно потратили четверть средств на строительство дорог в других регионах.
После этого в стране прошли митинги против Tepco и властей, усилив мнение, что правительство скрывает от граждан важную информацию о радиации в префектуре. Жители заражённых районов начали массово подавать в суд на компанию. Это привело к тому, что выделенная на восстановления после аварии и выплаты пострадавшим сумма составила 220 миллиардов долларов.
В марте 2016 года международная экологическая организация «Гринпис» подготовила доклад «Атомные шрамы» о последствиях катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Исследователи собирали информацию больше года, около 20 раз посетив японскую зону отчуждения.
Из публикации следует, что «Фукусиму» нельзя сравнивать с чернобыльской аварией из-за совершенно разных уровней нанесённого урона. Однако если для мирового сообщества катастрофа в Украинской ССР стала доказательством ошибок ядерной сферы СССР, то авария на «Фукусиме» показала глобальную опасность ядерной промышленности. Эксперты отметили, что в обоих случаях последствия катастрофы невозможно устранить до конца.
По словам специалистов, ещё долгие годы жители заражённых регионов не смогут вернуться домой без страха получить смертельную дозу радиации. Почва в префектурах лишилась плодородных свойств, а радиация накапливается в деревьях, грибах, влияет на циркуляцию воды, нанося урон животным.
Поскольку с аварии «Фукусимы» в 2016 году прошло только пять лет, специалисты не привели данные о раковых и других заболеваниях, на основе которых можно было бы сделать вывод о влиянии катастрофы на здоровье попавших под облучение. Однако после аварии 280 детей из префектуры Фукусима прошли обследование: у 90 пациентов обнаружили рак щитовидной железы.

Противодействие

Из Токио до зоны отчуждения можно добраться за полтора часа на поезде. А при наличии спортивного автомобиля можно промчаться через некогда закрытые районы гораздо быстрее, в худшем случае заскучав, двигаясь по тихим и пустым городкам. Так в ноябре 2016 года поступил журналист Vice Джеймс Грейпс (James Grapes).
На белом Porshe он проехал через полицейский кордон, где у него спросили имя и пожелали удачи. Для навигации он использовал карту Фукусимы, где выделены самые загрязнённые районы. Для безопасности Грейпс надел лёгкий комбинезон и носил марлевую повязку, чтобы замедлить попадание радиоактивных элементов в лёгкие.
По наблюдениям журналиста, в большинстве городов было чисто, насколько это возможно в отсутствие людей. Магазины были завалены продуктами, которые остались после землетрясения в 2011 году. Где-то лежали обломки и мусор, несколько зданий покосились после цунами.
Журналист удивился, когда в одной из заброшенных школ встретился с полицейскими в стандартной форме и без защитной одежды. Служители правопорядка в ответ удивились, зачем им вообще нужна специальная экипировка.
Подобную вольность относительно безопасности отметил и журналист The Guardian Джастин Маккарри (Justin McCurry) в марте 2017 года. Репортёр рассказал, что разрушенные после цунами дома восстановили, а завалы на дорогах расчистили.
У «Фукусимы», по словам журналиста, трудились больше шести тысяч рабочих: они носили лёгкие комбинезоны и прикрывали дыхательные пути докторской повязкой. Столовую для работников установили недалеко от станции, чтобы не приходилось далеко ходить.
Однако если с виду зона отчуждения спустя шесть лет кажется безопасной, на деле ситуация гораздо сложнее. Выделенные 220 миллиардов долларов на восстановление страны после «Фукусимы» распределились на несколько проектов, но к шестой годовщине аварии ни один из них не завершён.
Когда в 2011 году власти поняли, что вода из Тихого океана впитывается в почву заражённой станции, они начали откачивать радиоактивную воду. Сначала на танкеры ежедневно грузили цистерны весом в 100 тонн, но этого не хватало, чтобы осушить и предотвратить дальнейшее разрушение почвы. В 2014 году танкеры ежедневно сливали в Тихий океан до 300 тонн заражённой воды, затрачивая огромное количество топлива.
В Tepco поняли, что такая стратегия не может длиться вечно. Компания вложила 323 миллиона долларов в проект «Ледяная стена» — барьер, который, по мнению компании, огородит почву «Фукусимы» от океанской воды.
В землю находящейся у берега станции вкопали сотни труб и пустили по ним охлаждённую жидкость. Застыв, трубы создали нечто вроде защитной стены длиной в 1,5 тысячи метров.
Cтроение должно сдерживать радиацию внутри станции и не давать чистой воде из океана впитываться в заражённый грунт. Для поддержания стены в течение года потребуется энергетический запас, способный обеспечить электричеством 16 тысяч домов.
Бывший глава Комиссии по ядерному регулированию США и старший советник Tepco Дейл Кляйн (Dale Klein) отнёсся к идее «стены» скептически. Он заявил, что авторам конструкции стоит получше продумать план работ.
По данным на март 2017 года, «Ледяная стена» завершена лишь частично. Около 150 тысяч тонн заражённой воды вопреки барьеру ежедневно проникают в почву. Окончание работ запланировано на 2020 год, когда в Японии пройдут Олимпийские игры.

Масштабный проект

Спустя шесть лет после катастрофы работники в зоне отчуждения добились многого. Очистив дороги и улицы, они убрались в брошенных домах, собрав большое количество ядерных отходов.
В лесах специалисты заменили заражённую почву свежей. С помощью кранов рабочие установили на берегу «Фукусимы» конструкции, внешне напоминающие противотанковые ежи. Это временная защита станции от цунами, пока не закончена новая дамба.
Благодаря работе специалистов уровень радиации в близком к эпицентру районе снизился в пять раз. Но с этим появилась новая проблема.
В сентябре 2015 года количество ядерных отходов, собранных работниками, составило девять миллионов кубометров. Компания не успела подготовить площадку для их размещения. По оценкам Tepco, для размещения всех ядерных отходов с «Фукусимы» потребуется 22 миллиона квадратных метров. Для небольшой Японии это гигантское пространство, отданное под мусорный склад.
Tepco разработала план по строительству в 12 километрах от станции подводного хранилища ядерных отходов. Он соединится с сушей через тоннель, чтобы не нарушать международный договор о захоронении вредных объектов, но при этом отходы будут достаточно далеко, чтобы не влиять на атмосферу, считают в Tepco.
Компания не объявила дату окончания проекта, но он требуется уже сейчас. Ядерные отходы в среднем начинают разлагаться через три года. Кроме этого мешки, расположенные на открытом пространстве, часто смывает в океан во время штормов и тайфунов. В докладе «Гринпис» утверждалось, что из-за плохой защиты мешков с ними часто играют дети.
В мае 2011 года человек уже не мог попасть в «Фукусиму», не отравившись при этом смертельной дозой радиации. В это же время учёные стали высказывать версии, что, возможно, ядерная жидкость вытекла из реакторов, расплавила пол станции и прожгла почву. Подобный исход событий в перспективе может навредить земле гораздо больше, чем заражённая вода из океана. Специалисты начали искать способ, как пробраться на станцию и увидеть, что там происходит.
Учёные придумали отправить роботов. Предполагалось, что дорогие французские и немецкие модели смогут продержаться внутри станции около 10 часов — этого было бы достаточно, чтобы взглянуть на расплавленные реакторы и увидеть, как далеко ушла радиоактивная жидкость.
Микросхемы роботов закоротило через три часа пребывания на «Фукусиме». Камера устройства засняла внутренности тихой станции, которая некогда обеспечивала страну электричеством. Из-за слабой подсветки в роликах трудно разглядеть что-то конкретное, но учёным этого хватило, чтобы подтвердить догадку — ядерное топливо расплавило пол станции и медленно уходит в почву.
Хотя зачастую продолжительность жизни роботов на станции составляла три-четыре часа, они были глазами учёных и добывали для них ценную информацию. Именно поэтому ответственность за самый масштабный проект по очищению станции Tepco возложила на дорогостоящие технологии.
К 2021 году компания пообещала отправить модернизированных роботов вглубь «Фукусимы», чтобы устранить протечки реакторов. Стоимость операции оценили в 20 миллиардов долларов. Неизвестно, какой бронёй нужно оснастить робота, чтобы он выдержал уровень радиации в АЭС и выполнил цель.
В феврале 2017 года Tepco отправила нового робота компании Toshiba
с целью приостановить утечку топлива из реакторов. Экипированный мощным резаком и манипулятором для захвата объектов робот отключился через несколько часов, не успев приступить к задаче.
Кроме роботов в планах Tepco и властей на 2017 год есть и другой проект: возвращение переселенцев домой. До конца года правительство планирует в принудительной форме переселить людей в районы, которые они в панике покинули шесть лет назад.
По данным «Гринписа», только 15% переселенцев согласны вернуться в загрязнённую префектуру. Многие попросили властей отправить их в безопасные районы, но руководство страны проигнорировало просьбу. Tepco объявила, что прекратит ежемесячные выплаты переселенцам, когда они вернутся домой.
Совет по правам человека ООН раскритиковал проект принудительного возвращения жителей в опасные районы и назвал это прямым нарушением человеческих прав. Представители совета указали, что в районах всё ещё не восстановлена дорожная, медицинская и образовательная инфраструктура.
Официально Tepco пообещала завершить все восстановительные работы по «Фукусиме» к 2040 году. Член «Гринпис» и старший специалист по ядерным вопросам Германии Шон Бёрни (Shaun Burnie) считает, что очистка займёт около 80 лет. Бёрни утверждает, что все обещания и совместные проекты Tepco с правительством — это политический маневр, с помощью которого ответственные пытаются уйти от ответа за аварию, тем самым усугубляя последствия катастрофы.

09.03.2017
http://www.vesti.ru

Японцев ужаснули фотографии радиоактивных кабанов из Фукусимы

В прессе опубликованы фотографии диких кабанов, заселивших покинутые людьми территории вокруг атомной станции Фукусима в Японии, на которой произошла авария в результате землетрясения в марте 2011 года.
Кабаны, которые спустились с близлежащих гор после эвакуации населения из районов, прилегающих к АЭС, за последние годы расплодились в огромных количествах и рыщут по территориям в поисках еды.
В конце марта правительство Японии планирует разрешить жителям ряда населенных пунктов близ станции наконец вернуться домой. В данной связи местные власти ведут работу по зачистке территории от кабанов.
С этими целями привлечены специально подготовленные бригады охотников, которые занимаются расстановкой ловушек на кабанов и дальнейшим отстрелом этих животных. Сопровождающему одну из таких бригад фотографу Тору Ханаи удалось сделать ряд снимков с изображением зверей.
За последний год охотникам удалось обезвредить более 300 кабанов. Эта работа будет продолжена и после возвращения жителей в свои дома.

 

  © 2006 Chornobyl Center