[26.09.2000 – 29.09.2000]: Четверта науково-практична конференція Міжнародного Чорнобильського центру “Міжнародне співробітництво – Чорнобилю”

(м. Славутич)

Конференція проходила під девізом: “Наукові, технічні та соціальні аспекти закриття Чорнобильської АЕС”.

Конференція організована Славутицьким відділенням Міжнародного Чорнобильського центру за підтримки Міністерства енергетики США, Міністерства торгівлі та промисловості Великобританії, Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” і ВП “Чорнобильська АЕС”.

На конференції були присутні близько 300 учасників з десяти країн світу, що представляли понад 90 наукових центрів і організацій, інститутів, підприємств, фірм, а також міністерств і відомств.

У роботі конференції брали участь представники Адміністрації Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Міністерства палива й енергетики України, посольств Великобританії, США, Японії і Канади, Європейської комісії, Європейського банку реконструкції і розвитку, Державного департаменту США, Міністерства енергетики США, Міністерства праці США, Міністерства торгівлі і промисловості Великобританії.

Були проведені секційні засідання за двома напрямками: «Технічні аспекти закриття ЧАЕС» і «Соціальні, медичні і радіоекологічні аспекти закриття ЧАЕС», на яких учасники конференції заслухали і предметно обговорили понад п’ятдесят пленарних і секційних доповідей, а також біля сорока стендових доповідей. Серед основних програмних тем були обговорені наступні:

 • Економічні, політичні та соціальні аспекти дострокового закриття Чорнобильської АЕС, включаючи можливі шляхи розвитку бізнесу й інвестування в рамках спеціальної економічної зони “Славутич”;
 • Наукові і технічні аспекти зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;
 • Стан об’єктів, що будуються на проммайданчику ЧАЕС у рамках заходів щодо зняття з експлуатації;
 • Основні підходи міжнародного співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС і перспектив міжнародного співробітництва в цьому напрямку.

Розглянуті доповіді та їх обговорення дозволили оцінити стан технічних і соціально-економічних проблем, що виникають у зв’язку з достроковим закриттям Чорнобильської АЕС, усвідомити й обґрунтувати необхідність міжнародної підтримки при їх рішенні.

Учасники конференції констатували, що особливу занепокоєність викликають проблеми підтримки на необхідному рівні працездатності персоналу Чорнобильської АЕС, особливо – при виконанні робіт на об’єкті “Укриття” і поводженні з радіоактивними відходами в зоні відчуження.

Рішення конференції

За результатами роботи учасники конференції прийняли наступне рішення:

1. Конференція відзначає комплексний характер проблем, пов’язаних із закриттям Чорнобильської АЕС, і вважає, що на даному етапі головним є вирішення соціальних проблем міста атомників Славутича, населення якого знаходиться на грані соціального вибуху. Для пом’якшення ситуації необхідно вжити термінових й ефективних заходів.

У зв’язку з цим:

 • конференція звертається до відповідальних осіб і керівників усіх рівнів, що приймають принципові рішення в даному процесі, із закликом об’єднати свої зусилля в пом’якшенні соціальних наслідків закриття Чорнобильської АЕС і підтримати розробку і виконання відповідних міжнародних соціальних програм;
 • конференція закликає всі країни і міжнародні організації напередодні 15-ї річниці Чорнобильської катастрофи до розширення і поглиблення співробітництва в розв’язанні глобальних проблем, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, під егідою Міжнародного Чорнобильського центру, створеного для цієї мети зі схвалення лідерів країн Великої сімки й України;
 • конференція звертається до міжнародних фінансових організацій, у тому числі – до Європейського банку реконструкції і розвитку з пропозицією відкоригувати свою політику в напрямку більш широкого використання ресурсів, організацій і можливостей міста Славутича для виконання проектів у рамках Меморандуму про взаєморозуміння, і при організації проведення тендерів віддавати перевагу, за інших рівних умов, організаціям міста Славутича, тому що вони є роботодавцями для жителів міста і джерелами наповнення місцевого бюджету;
 • конференція звертає увагу міжнародних фінансових організацій на недостатньо ефективне використання міжнародних фінансових засобів, спрямованих на виконання проектів у рамках Меморандуму про взаєморозуміння, і закликає до пошуку оптимальних шляхів підвищення ефективності їх використання;
 • конференція рекомендує провести нараду робочої групи Великої сімки з ядерної безпеки з метою опрацювання питання про створення Міжнародного фонду зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у якому передбачити й елементи соціального захисту персоналу ЧАЕС і жителів міста Славутича;
 • конференція підтримує ідею створення техноекополіса “Славутич” за схемою: “освіта – наука – виробництво”, вітає подальший розвиток науково-технологічного потенціалу Славутича на базі Міжнародного Чорнобильського центру і Чорнобильської АЕС у контексті Указу Президента України від 25 вересня 2000 р. № 1084/2000 і звертається до партнерів МЧЦ із проханням підтримати розробку і виконання відповідних міжнародних проектів;
 • конференція вважає за необхідне підсилити демонстрацію можливостей спеціальної економічної зони “Славутич” через засоби масової інформації з метою залучення до регіону інвестицій для створення нових робочих місць;
 • конференція звертається до всіх країн і міжнародних організацій із пропозицією відкрити спеціальні кредитні лінії, спрямовані на створення компенсуючих виробництв у місті Славутичі для пом’якшення наслідків дострокового виводу Чорнобильської АЕС з експлуатації.

2. Конференція вітає постійне розширення міжнародного наукового співробітництва, що успішно здійснюється під егідою Міжнародного Чорнобильського центру, і в зв’язку з цим:

 • висловлює вдячність уряду Японії в зв’язку з його рішенням увійти до складу Ради Учасників МЧЦ, і звертається до урядів усіх країн із закликом взяти участь у діяльності МЧЦ;
 • висловлює вдячність урядам США і Великобританії, керівникам і фахівцям компаній, що виконують роботи в рамках проектів Міжнародного Чорнобильського центру, за організацію раціонального підходу до використання засобів міжнародного співтовариства, спрямованих на рішення проблем Чорнобильської АЕС і міста Славутича;
 • вітає відкриття в Славутичі Міжнародної радіоекологічної лабораторії МЧЦ і створення Міжнародної наукової ради з радіоекології і закликає міжнародне наукове співтовариство використовувати наявні можливості для проведення досліджень у зоні відчуження ЧАЕС. Цей позитивний досвід повинний поширюватися на інші сфери співробітництва, особливо – на соціальну, медичну і економічну сфери, у яких також доцільно створити міжнародні ради наукових експертів і консультантів і відповідні загальні міжнародні структури для оперативного співробітництва;
 • з задоволенням констатує зростаючу підтримку діяльності Міжнародного Чорнобильського центру з боку Кабінету Міністрів України і вважає за доцільне звернути увагу на важливість законодавчої підтримки і максимального сприяння виконанню міжнародних проектів МЧЦ для збереження зацікавленості міжнародних учасників у розширенні підтримки МЧЦ;
 • підтримує пропозиції з подальшого розвитку МЧЦ у Славутичі і, зокрема, створення разом з АМН України і ЧАЕС нового підрозділу МЧЦ в галузі радіаційної медицини.

3. Конференція рекомендує керівництву МЧЦ направити це рішення до уряду та державних структур, до посольств країн Великої сімки, Європейської співдружності, інших країн, до засобів масової інформації, усім зацікавленим організаціям і особам.

Учасники конференції висловлюють вдячність організаційному і програмному комітетам конференції, адміністрації міста Славутича, Чорнобильської АЕС і персоналу Славутицького відділення МЧЦ за організацію і проведення 4-ї щорічної конференції Міжнародного Чорнобильського центру.

Оргкомітет конференції дякує організаціям, компаніям та особам, що взяли активну участь у її роботі та надали спонсорську, інформаційну і технічну підтримку в проведенні конференції.

Прийнято учасниками конференції на заключному пленарному засіданні 28 вересня 2000 р., м. Славутич, Україна

Previous Article
Next Article