Розроблено та атестовано нову методику виконання вимірювань

Державною науково-дослідною установою “Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” розроблено методику радіохімічного визначення об’ємної активності стронцію-90 у зразках рідких середовищ. Під час розробки методики використано схему аналізу із застосуванням селективного сорбенту Sr-resin, рекомендовану документом МАГАТЕ “Посібник з моніторингу при ядерних або радіаційних аваріях” IAEA-TECDOC-1092/R.

Розроблена методика атестована державним підприємством “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації й захисту прав споживачів” (Укрметртестстандарт), посвідчення про атестацію методики № МВВ 081/12-0586-08 від 10.12.2008.

Атестована методика дозволяє виконувати вимірювання об’ємної активності 90Sr у діапазоні від 1 до 1500 Бк/дм3 з використанням селективного сорбенту Sr-resin у зразках рідких середовищ, таких як: вода технологічна, рідкі скидання, вода природна (поверхнева, ґрунтова, підземна). Витрати часу на виконання аналізу становлять не більш ніж 7 годин (одна робоча зміна).

Свідотство про атестацію МВВ

Свідотство - лист 2

Previous Article
Next Article