«Розроблення автоматизованої системи підтримки радіоекологічних досліджень»

Замовник: ДАЗВ, Україна
Мета: забезпечити технічну підтримку вимірювань, які виконуються з використанням методики 081/12-0586-08 (радіохімічне визначення об’ємної активності стронцію-90 у зразках рідких середовищ з використанням селективного абсорбенту Sr-resin).
В 2014 році:

  • підготовлено пакет установчих файлів для здачі замовнику;
  • підготовлено робочий стенд для демонстрації можливостей розробленої АСП РЕД.
Previous Article
Next Article