Підписано договір між Інститутом радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція) та Міжнародною радіоекологічною лабораторією (МРЛ)

Підписано Договір між Інститутом радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція) та Міжнародною радіоекологічною лабораторією (МРЛ) Чорнобильського центру про спільну науково-дослідну роботу в Чорнобильській зоні відчуження на 2011–2012рр.

Договір включає виконання трьох підпроектів:

  1. «Ґрунтова токсикологія – Вплив на різноманітність нематод», де будуть вивчатися довготривалі радіаційні дії на популяцію нематод Чорнобильської зони, а також буде надано оцінку генетичній різноманітності нематод та її кореляції з рівнем радіаційного забруднення ділянок.
  2. «Радіологічні впливи на функціонування екосистем – розкладання листяної підстилки». Метою даного дослідження є вивчення  пливу радіаційного забруднення на розкладання листяної підстилки в лісі і струмках Чорнобильської зони, виявлення взаємозв’язку даного ефекту з грибами, що ростуть в підстилці, бактеріями і безхребетними.
  3. «Пошук мембранних чинників, що беруть участь в перерозподілі радіонуклідів в рослинах», де оцінюватимуться коефіцієнти переходу радіонуклідів (Cs137, Sr90, Am241, Pu238,239,240, U234,238) з ґрунту в тканині модельної рослини Arabidopsis thaliana.

Фахівці МРЛ та IRSN приступили до виконання договору й плідно працюють над виконанням даних проектів.

Previous Article
Next Article