«Оцінка безгосподарських матеріалів, що діляться, у Чорнобилі»

Замовник: Battelle Energy Alliance, LLC, US DOE

Бенефіціар: ДАЗВ України

Мета: ідентифікація та документальна реєстрація місць, які містять матеріали, що діляться, в межах зони відчуження, зокрема на ПЗРВ «Підлісний», «3-я черга ЧАЕС», на майданчику радіусом 300 м навколо об’єкта «Укриття», ПТЛРВ «Стара будбаза»; розробка методів та інструкцій для виконання обстеження цих матеріалів; проведення характеризації їх.

У 2013 р. в ході проекту:

 • спеціалісти ЧЦ взяли участь у підготовці структури управління проектом та розподілі обов’язків між відповідальними виконавцями;
 • підготовлено план реалізації проекту та здійснено введення фактичних даних виконаних робіт у програмі Microsoft Office Project;
 • підготовлено технічні пропозиції щодо створення бази даних БДМ;
 • розпочато роботи з проектування прикладного модуля для бази даних БДМ;
 • підготовлено технічне завдання на створення прикладного модуля для бази даних БДМ;
 • розроблено структуру схеми даних БДМ;
 • розроблено прототипи таких модулів: Довідкові модулі, Першоджерела даних БДМ, Головні реєстри БДМ, Авторизація, Локалізація;
 • надавалася необхідна підтримка щодо виконання обов’язків секретаря проекту.

У 2014 р. в ході проекту:

 • розроблено програмну оболочку АС БДМ;
 • підготовлено базу даних, наповнену першоджерелами та інвентаризованими даними;
 • розроблено документ «Керівництво користувача АС БДМ»;
 • розроблено документ «Керівництво Адміністратора АС БДМ»;
 • підготовлено програмний пакет установчих файлів.

У 2015 р. в ході проекту:

 • розроблено та описано методики вимірювань та обстежень матеріалів, що діляться;
 • виконано гамма-сканування, георадарні магнітометричні дослідження;
 • проведено геодезичну зйомку, електротомографію місць локалізації матеріалів, що діляться;
 • виконано експериментальні шурфи для уточнення конструкції об’єктів та характеристик консервуючих шарів ґрунту;
 • проведено розвідувальне буріння поверхневих і глибинних свердловин, гамма-каротаж їх та виміри поглинених доз у свердловинах за допомогою нейтронного лічильника CRAD;
 • у дослідних свердловинах на усіх об’єктах відібрано проби матеріалів; виконано лабораторні дослідження вмісту радіонуклідів у цих пробах;
 • на підставі результатів досліджень виконано оцінку можливої наявності ядерних матеріалів та ступеня їхньої небезпеки з точки зору нерозповсюдження.

Підсумковий звіт за проектом та пропозиції щодо подальших досліджень передано Замовникові.

У 2016 р. підготовлено програму інструментального обстеження ПЗРВ «Підлісний» та ставка-охолоджувача; завершено інструментальне обстеження їх.
За час реалізації проекту фахівці здійснили ідентифікацію та документальну реєстрацію місць, які можуть містити матеріали, що діляться, в межах зони відчуження, зокрема на ПЗРВ «Підлісний», «3-я черга ЧАЕС», на майданчику радіусом 300 м навколо об’єкта «Укриття», ПТЛРВ «Стара будбаза»; здійснили відпрацювання методів виявлення та характеризації таких матеріалів.
Результати вимірів нейтронного та гамма-випромінювання дозволили більш чітко ідентифікувати місця локалізації аварійного палива блока №4 ЧАЕС у межах Чорнобильської зони відчуження. Зокрема було встановлено, що в пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) фрагменти опроміненого ядерного палива РВПК відсутні.
Отримано високу оцінку результатів роботи від Замовника.

В 2017 р. Чорнобильський центр разом з ДСП «ЦППРВ» та ДСП «Чорнобильська АЕС» завершили проект і отримали високу оцінку результатів роботи від Замовника.  Фінальна нарада за проектом відбулася 1–2 березня 2017 р. В рамках проекту фахівці здійснили ідентифікацію та документальну реєстрацію місць, які можуть містити матеріали, що діляться, в межах зони відчуження, зокрема на ПЗРВ «Підлісний», «3-я черга ЧАЕС», на майданчику радіусом 300 м навколо об’єкта «Укриття», ПТЛРВ «Стара будбаза»; здійснили відпрацювання методів виявлення та характеризації таких матеріалів.

Результати роботи передано замовнику.

Замовнику також передано пропозиції щодо перспективних робіт з підготовки та проведення інвазивних досліджень на ПРЗВ «Підлісний». Розроблено відповідну програму досліджень. Комплект документації узгоджено з ДІЯР України.

Previous Article
Next Article