Генетичні і морфологічні ефекти дії радіації в популяції рогозу (Typhaspp.)

Період: 2000 – 2003 р.р.

Замовник: Саванна-Ріверська екологічна лабораторія університету Джорджії (США).

Мета робіт: виявлення радіаційно детермінованих морфологічних і генетичних ефектів у популяціях рогозу (види Typha latifolia і T. Angustifolia) на забруднених радіонуклідами територіях.

Результати досліджень:

  • встановлено, що генетична мінливість у більшості випадків корелює з рівнем радіаційного забруднення ділянки збору рослин (вона є найвищою серед рослин оз. Глибоке). У популяціях T. latifolia генетична мінливість набагато нижча, ніж у T. angustifolia;
  • виявлено, що зі зростанням радіаційного забруднення середовища зростає і рівень гетерозиготності рослин. Контрольні популяції переважно характеризувалися низьким рівнем генетичної мінливості, хоча і серед них були деякі виключення. Генетичні дистанції між популяціями не залежали від географічних, і у визначених випадках віддалені популяції були між собою більш схожі, ніж деякі сусідні.
Для контактів:
Виконуючий обов’язки генерального директора ЧЦ,
директор Міжнародної радіоекологічної лабораторії
Бондарьков Михайло Дмитрович
Тел. +38 (04579) 2 44 88
Факс+38 (04579) 6 15 62
e-mail: bondarkov@chornobyl.net
Previous Article
Next Article