Визначення в межах зони відчуження місць локалізації безгоспних матеріалів радіоактивного поділу

Замовник: Battelle Energy Alliance, LLC, US DOE

Мета: розроблення методик дослідження місць зберігання ядерних матеріалів та їхньої кількості, методів пробовідбору; розроблення інструкції щодо проведення вимірювань; здійснення відбору та аналізу проб; початкові роботи щодо характеризації цих матеріалів.

У 2014 р. велися роботи зі створення методики розрахунку кількості захороненого палива у бетонних каньйонах ПЗРВ («3-а черга ЧАЕС»).

Виконано:

  • розроблено математичну викладку розрахунку внутрішньої активності об’ємної фігури за умови наявності лише значень доз на поверхні фігури: фігуру розбивають на ділянки та обчислюють активність кожної з них (точкова активність фігури);
  • розроблено алгоритм пошуку оптимальних точок розташування дозиметрів на підставі таблиці розміщення замірів поверхні досліджуваної фігури;
  • розроблено алгоритм розрахунку доз на підставі раніше відомих точок активності;
  • реалізовано рішення математичної моделі чисельним шляхом: розрахунок точок активності об’ємної фігури;
  • розроблено алгоритм: метод наближеного розрахунку сумарної активності на підставі статистичної виборки;
  • складено теоретичну викладку пошуку потрібних змінних, що беруть участь у підсумкових розрахунках алгоритма;
  • розроблено програмний код, що реалізує методику наближеного розрахунку сумарної активності на підставі статистичної виборки;
  • розроблено практичний приклад для відображення виявлених залежностей в алгоритмі методики;

підготовлено підсумковий документ з повним описом методики.

Previous Article
Next Article