Оцінка розмірів кажана/Estimation of the bat size

Оцінка розмірів кажана/Estimation of the bat size