Видра річкова

Оцінка чисельності й територіального поширення видри річкової

Дослідження видри є одним із методів визначення цінності окремих ділянок Чорнобильської зони відчуження, що увійшли до Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Канали зони відчуження – типові місця мешкання видри
Канали зони відчуження – типові місця мешкання видри

Пошук посліду видри із залишками їжі
Пошук посліду видри із залишками їжі

Видра має охоронну категорію як згідно з Червоною книгою України (2009), так і за рішенням Міжнародного союзу охорони природи. Її присутність на тих чи інших ділянках та висока чисельність вказують на важливість цих угідь у збереженні виду.

Сліди видри
Сліди видри

Видра річкова
Видра річкова

Дослідження розпочато у березні 2018 р. Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології спільно з фахівцями Харківського національного університету ім. Каразіна (Є. В. Скоробагатов, А. А. Атемасов) і триватимуть упродовж всього року. Головну увагу буде приділено річкам, озерам та каналам. Дослідження включають пошук слідів і міток, решток кормових об’єктів, нір, візуальні спостереження та опис природних умов. У зв’язку з великими розмірами території основні роботи провадитимуться на серії контрольних ділянок з типовими для регіону умовами з подальшою екстраполяцією результатів на всю зону відчуження.

Дослідження проводяться у рамках проекту UNEP-GEF “Збереження, оптимізація й управління запасами вуглецю та біологічним різноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження”.