Оцінка сучасних рівнів і багаторічної динаміки у надходженні радіонуклідів (90Sr, 137Cs) до організму диких тварин, що мешкають в зоні відчуження

Замовник: ініціативні роботи ЧЦ

Рік виконання: 2019

Мета: ретроспективний аналіз вмісту 90Sr і 137Cs у  зразках дрібних ссавців ЧЗВ та оцінка рівня забруднення їх протягом усіх років проведення спостережень

 У 2019 р. було проведено вимірювання питомої активності 90Sr і 137Cs у 114 зразках тварин, що зберігалися в морозильнику Чорнобильського центру, а також об’єднано дані вимірювань, отримані в рамках кількох спільних проектів за попередні роки. Вимірювання 90Sr здійснювалося у всьому тілі тварин за схожими з попередніми методичними підходами, але на новому бета-спектрометрі СЕБ-01-150. Для урахування самопоглинання бета-частинок у зразках різної товщини попередньо було проведено методичну роботу для розрахунку коефіцієнту самопоглинання з використанням фантомів дрібних тварин різної маси (від 2 до 20 г) і відомою активністю ізотопів.